Klajā nāk “Ciblas Novada Ziņas” 3. numurs šajā gadā

27.februārī klajā nācis Ciblas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs. Tajā lasiet:

* par Ciblas novada pagastos notikušajām iedzīvotāju sapulcēm;

* par to, kas jāievēro, maksājot Nekustamā īpašuma nodokli un zemes vienības nomas maksu;

* Ciblas vidusskolas aicinājums absolventiem un pedagogiem iesūtīt atmiņu stāstus;

* par Ciblas novada un Latgales piedāvājumu tūristiem starptautiskās izstādēs Rīgā un Tallinā;

* par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un dalību valsts mēroga pasākumos;

* par bibliotēku piedāvājumu Blontos, Ciblā, Līdumniekos un Pušmucovā;

* par pieteikšanos dalībai pasākumā „Ciblas novada uzņēmējs 2018”.

Informatīvais izdevums drukātā formā pieejams Ciblas novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās u.c. pašvaldības iestādēs.

LASIET „Ciblas Novada Ziņas”!

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

CNZ 03 – 19.pdf
Uz augšu