Ciblas skolēni iesaistās Skaļās lasīšanas sacensībā

Ciblas vidusskolas 5. un 6. klases skolēni pirmo gadu iesaistījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas rīkotajā Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensībā.

Ideja par lasīšanas kampaņas rīkošanu ir aizgūta no Nīderlandes, kur konkurss norisinās jau 25 gadus, iesaistot katru gadu ap miljonu skolēnu. Savukārt Latvijā iniciatīva ir iecerēta, lai mazinātu skolēniem raksturīgo neadekvāti zemo lasīšanas prasmju pašnovērtējumu, pilnveidotu bērnu prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai, sekmētu interesi par lasīšanu un grāmatām, kā arī veicinātu bibliotēkas apmeklētību.

Sacensības norisinās 3 kārtās – vietējās skolas (bibliotēkas) līmenī, reģiona pusfinālā un nacionālā līmenī. Pirmā kārta skolā notika 8. februārī.Tajā piedalījās astoņi skolēni: Madara Juškāne, Lauma Kuzņecova, Lana Rivča no 5. klases, Valērija Dreiska, Vanesa Beatrise Ļagušņika, Justīne Protasova, Ilva Žubule no 6. klases. Dalībnieku 3 minūšu lasījumu vērtēja žūrija pēc noteiktiem kritērijiem. Uz reģionu tika izvirzīti Einārs Čodars, Valērija Dreiska un Lana Rivča.

Paldies skolotājai Inārai Kuzņecovai par ieguldīto darbu bērnu lasīšanas veicināšanā, skolas direktorei Sarmītei Leščinskai par atbalstu konkursa norisē, kā arī skolotājām Anitai Astičai un Dainai Purinai par dalībnieku lasīšanas vērtēšanu.

Bibliotēka ir atvērta jebkāda veida sadarbībai, kas veicinātu interesi par grāmatām un lasītprieku!

Informē Rita Trukšāne, Ciblas bibliotēkas

Uz augšu