Felicianovā notika Jaunsargu vienību draudzības turnīrs volejbolā

Jaunsardzes un informācijas centra (JIC) 2. novada nodaļas jaunsargu vienības 15. februārī pulcējās Ciblas novada pašvaldības sporta kompleksā Felicianovā. Tā bija veiksmīgi, lietderīgi, sportiski un draudzīgi pavadīta piektdiena.

Jaunsardzes Austrumziemeļlatgales novadu jaunsargu vienības regulāri sabrauc vienkopus gan Kārsavā, gan Tilžā, gan Viļakā, Baltinavā un Rugājos. Šoreiz jaunsargu vienības viesmīlīgi uzņēma Ciblas novads. Šo pasākumu galvenie mērķi ir pilnveidot un nostiprināt jauniešu fizisko un morālo sagatavotību, veicināt patriotismu un sadraudzību satrp jaunsargu vienībām.

Draudzības spēles norisinājās spraigi, aizrautīgi, azartiski…  Katra spēle bija kā finlspēle. Un uzvarēja šajā turnīrā DRAUDZĪBA!

Kaut arī volejbola turnīrs norisinājās līdz vakaram, nogurušu un neapmierināto šeit nebija, gan jaunsargi, gan instruktori bija gandarīti par paveikto. Jaunsargu instruktori uzmanīgi vēroja un analizēja gan katru komandu, gan katra spēlētāja individuālo ieguldījumu spēlē.

Ir iecerēts izveidot jaunsargu simbolisko izlasi un turpmākajām spēlēm izveidot jauktās, samiksētās dažādu novadu jaunsargu vienību komandas.

Jaunsargu instruktors Ivars Novožilovs

Uz augšu