Klajā nācis informatīvais izdevums “Ciblas Novada Ziņas”

Šodien, 15. martā, klajā nācis Ciblas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs. Tajā lasiet:

* pašvaldības aktualitātes – par februārī Domes sēdē lemto;

* Lauku atbalsta dienesta informācijas par konsultācijām zemes īpašniekiem – atbalsta saņemšanai;

* aprīlī būs iespējams pieteikties atbalstam meža apsaimniekošanai;

* skolu ziņas – par karjeras atbalsta projekta pasākumiem Ciblas vidusskolā; par rezultātiem mācību priekš olimpiādēs, par iniciatīvas „Latvijas skolas soma” aktivitātēm;

* kultūras pasākumu afišas.

LASIET „Ciblas Novada Ziņas”! Tās pieejamas pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājaslapā www.ciblasnovads.lv

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

CNZ 04 – 19.pdf
Uz augšu