Ciblas novada vēlēšanu komisijas paziņojums

Lai nodrošinātu 2017. gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanas, Ciblas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam 1) reģistrētās politiskās partijas vai to apvienības, 2) ne mazāk kā desmit vēlētāju apvienība, 3) Ciblas novada vēlēšanu komisijas locekļi var pieteikt kandidātus iecirkņu komisiju veidošanailīdz 2017. gada 24. aprīlim. Vēlēšanu iecirkņu kandidāti piesakāmi sekojošā skaitā:

Iecirkņa numurs Iecirkņa atrašanās vieta Iecirkņa adrese Pieteicamo kandidātu skaits
631 Ciblas novada administratīvais centrs „Domes nams” Blonti, Blontu pag., Ciblas novads 7
633 Ciblas pagasta pārvalde Muižas iela3,Cibla, Ciblas pagasts, Ciblas novads 7
634 Līdumnieku pagasta pārvalde „Zvārguļi”, Līdumnieki, Līdumnieku pagasts, Ciblas novads, 7
649 Pušmucovas tautas nams Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads 7
652 Zvirgzdenes pagasta pārvalde „Valde” Zvirgzdene, Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads. 7

Katra reģistrētā politiskajā partija vai to apvienība, vēlētāju grupa vai Ciblas novada vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikuma veidlapas var saņemt pie Ciblas novada Pagastu pārvalžu vadītājiem, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas Zinaīdas Pavlovas vai Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv Pieteikumi iesniedzami Ciblas novada vēlēšanu komisijai – adrese: c. Blonti, Ciblas novads. Telefons uzziņām: 26493818, komisijas priekšsēdētāja Zinaīda Pavlova.

Uz augšu