Pašvaldība nodrošina feldšerpunktu darbību novada teritorijā

Likumā par pašvaldībām rakstīts, ka viena no pašvaldību funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes PIEEJAMĪBU. Ciblas novada pašvaldība ar to neaprobežojas – no pašvaldības budžeta būtiski tiek finansētas veselības aprūpes iestādes pagastos: feldšeru un vecmāšu punkti (FVP) Blontos, Ciblā, Līdumniekos, Pušmucovā un Zvirgzdenē.

Divos no šiem feldšeru un vecmāšu punktiem reģistrētas ģimenes ārstu prakses, bet tās ir tā saucamās 2. prakses vietas (abiem ārstiem Robertam Vasiļjevam un Dāvidam Menim pamatprakse ir Ludzā), tāpēc pacientu pieņemšana Ciblas novadā ģimenes ārsti organizē reizi nedēļā: R. Vasiļjevs ceturtdienās pacientus pieņem Lucmuižā un Blontos (reizi mēnesī), D. Menis – otrdienās Pušmucovā.

Pagastu iedzīvotāji labprāt izmanto iespējas, ko sniedz vietējie feldšerpunkti. Un dienās, kad pieņem ģimenes ārsti, ierodas daudz pacientu. Feldšeri jeb ārstu palīgi ciematos (izņemot Līdumniekus) strādā katru dienu, jo cilvēkiem ir svarīgi, ka pirmo palīdzību un ārsta nozīmēto veselības aprūpi (injekcijas, pārsiešanas, asinsspiediena kontroli u.c.) tie var saņemt sava pagasta centrā, pie savas feldšerītes.

Pašvaldība visus FVP uztur atbilstoši Ministru kabineta Noteikumiem par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm. Tātad jānodrošina mūsdienīgs aprīkojums un arī attiecīga kārtība telpās. Piemēram, pērn Pušmucovas FVP par aptuveni 1000 eiro iegādāts elektrokardiogrāfs.

Pēdējos gados pašvaldība un ģimenes ārsti ir realizējuši dažus projektus, aprīkojuma iegādei piesaistot ES fondu līdzekļus.

Ielūkosimies Ciblas novada pašvaldības budžetā, lai saprastu, cik līdzekļu 2018. gadā bija nepieciešams veselības aprūpes nodrošināšanai. Minēsim noapaļotus skaitļus (bez centiem), lai būtu vieglāk izprast apmērus.

Kopējie ieņēmumi no Nacionālā veselības dienesta un ģimenes ārstu praksēm – 13,3 tūkstoši eiro.

Kopējie izdevumi gadā – gandrīz 57 tūkstoši eiro.

Tātad lielāko daļu – vairāk nekā 3/4 – finansējuma uzņemas pašvaldība.

No Ciblas novada pašvaldības budžeta feldšerpunktu darbības nodrošināšanai 2018. gadā bija nepieciešami 43 649 eiro.

Pašvaldība uztur feldšerpunktu telpas, nodrošinot elektrību, komunālos pakalpojumus, kosmētisko remontu, iegādājas aprīkojumu tiem. Pērn tam izlietoti gandrīz 12 tūkstoši eiro, tajā skaitā inventāra un aparatūras iegādei – 1863 eiro. Pašvaldība iegādājas arī pirmās nepieciešamības medikamentus, pērn to iegādei bija nepieciešami 1687 eiro. Pašvaldība feldšeriem piešķir degvielu, kas nepieciešama izbraukumiem pa pacientiem.

Ārstu palīgu jeb feldšeru algām pērn bija nepieciešami apmēram 34 000 eiro, tikai daļu no šīs atlīdzības par darbu izdodas segt no ieņēmumiem ārpus pašvaldības budžeta. Šie ieņēmumi veidojas no divām pozīcijām:

1)             Nacionālais veselības dienests Primārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu atmaksai ieskaitīja 6 653 eiro Ciblas FVP uzturēšanai. Šīs summas nepietiek viena feldšera algošanai, pašvaldība piemaksā;

2)             Ģimenes ārsti pārskaita pašvaldībai Ieņēmumus no pacientu iemaksām un sniegtajiem rehabilitācijas un ārstniecības pakalpojumiem – 6625 eiro.

Nenoliedzams ir fakts: veselības aprūpes iestādes Ciblas novadā var pastāvēt un funkcionēt tikai tāpēc, ka finansējums tām nāk pārsvarā no pašvaldības budžeta. Ja pašvaldības aprobežotos tikai ar to funkciju, ko tai uzliek Likums – „pieejamības nodrošināšana”, visā novadā iedzīvotājiem būtu pieejams tikai viens feldšerpunkts, kur par minimālu atlīdzību strādātu viens feldšeris.

Tagad tiek runāts par pašvaldību reformu, par nepieciešamību veidot lielas pašvaldības, lai tajās būtu nodrošināti pakalpojumi utt.. Kas traucē valstij nodrošināt visā teritorijā pieejamus medicīnas pakalpojumus? Mazās pašvaldības? Realitāte ir tāda, ka mazās pašvaldības, kā Ciblas novada pašvaldība, uzņemas veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu visā novada teritorijā, uzturot feldšerpunktus pagastos un algojot speciālistus.

2019. gada Ciblas novada pašvaldības budžetā medicīnas jomai ieplānoti vairāk nekā 68 tūkstoši eiro, kas ir par 11 tūkstošiem vairāk nekā pērn.

Latgales Reģionālās TV žurnālisti ir izveidojuši sižetu par medicīnas pakalpojumu pieejamību Ciblas novadā. Filmēšana pamatā notika Ciblas FVP. Televīzijas sižetu iespējams noskatīties internetā (http://www.lrtv.lv/zinas/ciblas-novada-feldserpunktus-lielakoties-finanse-pasvaldiba-8155).

Papildus informācija par medicīnas pakalpojumiem Ciblas novadā:

  • · Felicianovas ciematā ir Svetlanas Griščenko zobārstniecības prakse.
  • · Diemžēl novada teritorijā nav vairs nevienas aptiekas. 2016. gadā vēl darbojās IK ”Ciblas aptieka”, bet aptieka slēgta sakarā ar farmaceites došanos pensijā, un citi farmācijas uzņēmumi te nevēlas darboties.

Publikāciju sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu