Sākas pieteikšanās platību maksājumiem (papildināts)

Jau 10. aprīļa rīta stundās pašvaldības lauksaimniecības konsultanti ir snieguši pirmās konsultācijas, palīdzot aizpildīt kartes.

Lauku atbalsta dienests sadarbībā ar LLKC organizē seminārus par ES tiešajiem maksājumiem 2019. gada sezonā. 4.aprīlī seminārs notika Ludzā, 12. aprīlī būs Malnavas koledžā, 17. aprīlī – Rēzeknē, LLKC birojā, 24. aprīlī – Blontu TN (semināra programma – pielikumā) 25. aprīlī – Zilupes Tautas namā.

Pieejamas LAD konsultācijas par EPS aizpildīšanu: Austrumlatgales reģionālajā lauksiamniecības pārvaldē Rēzeknē un sektorā Ludzā (Raiņa ielā 25). Plašāka informācija – LAD mājaslapā.

Informativais_materials_platibu_maksajumu_sanemsanai_2019.pdf
programma2404.pdf
Uz augšu