Uzsāk dokumentu iesniegšanu atļaujas saņemšanai.

Saskaņā ar 2010.gada 20.decembra ,,Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkaršošanu”, darām zināmu, ka no 15.04.2019. var uzsākt dokumentu (pase, viena fotogrāfija, medicīniskās apdrošināšanas polise, pamatojums iekļaušanai sarakstos)  iesniegšanu atļaujas saņemšanai.

Minētos dokumentus  ir iespējams iesniegt Vīzu centrā Daugavpilī, Rīgas ielā 69 vai Ludzas tūrisma aģentūrā, Baznīcas ielā 42, Ludzā.

Ludzas tūrisma aģentūrā

DOKUMENTUS PIEŅEMS NO

16.04.2019. – 25.04.2019.(ieskaitot).

Uz augšu