Latvāņu ierobežošanai izstrādāta unikāla metode

Privātās izglītības iestādes SIA “Integrētās Audzēšanas Skola” pārstāvji nodarbojas ar latvāņa ierobežošanas metožu pētniecību Latvijas apstākļos.

Integrētās audzēšanas skola ir izstrādājusi un popularizē unikālu metodi latvāņu apkarošanā. Revolūcijas pamatā ir detalizēta latvāņa dzīves cikla izpēte.

“Viņš dīgst kaut kur ap nulle grādiem, kad mūsu sugas nedīgst, līdz ar to viņš pirmais ieņem vietu, bet, ja mēs to viņa dzīves ciklu saprotam un pieliekam klāt šo kombināciju ar selektīvo herbicīdu kombināciju, kas patiesībā ir divas vecas darbīgās vielas, ko izmanto Eiropa un pasaule un visi kontinenti izmanto graudkopībā, vienkārši apsmidzinām agrā pavasarī un viss. Un viss,” stāsta Inga Gaile, agronome, lauksaimniecības un mežsaimniecības konsultante. “Bet neviens nav atklājis, ka tieši šis agrais miglojums un šī kombinācija iedod to sinerģētisko efektu. Ja mēs šo apstrādi izdarām ļoti agri pavasarī, koku bezlapu stāvoklī, tad aiz mūsu metodes paliek ozoli, kļavas, priedes egles, brūklenes mellenes, viss paliek dzīvs, un viss, kas dīgst vēlāk, aizņem to vietu. Un tas dinozaurs paliek bez pārtikas, viņš atkāpjas,” viņa stāsta.

Arī pēc apstrādes ar selektīvajiem herbicīdiem kāds latvānis noteikti izdzīvos, taču ar šo metodi to izzušana esot tikai laika jautājums.

Galvenais latvāņu apkarošanā ir veicināt konkrētās vietas dabīgo bioloģisko daudzveidību un atjaunot invadētās platības ar esošās vietas augu sugām. Metodei jābūt selektīvai uz galvenajām latvāni konkurējošajām sugām: stiebrzāles, citi divdīgļlapji, koki, krūmi. Tā ir absolūti jauna pieeja!

Latvāņu apkarošanā Integrētā Audzēšanas Skola iesaka izmantot integrēto metodi:

Mehāniskās metodes: rozešu izduršana pavasarī, ziedkopu nogriešana, zaļo sēklu savākšana u.c.. Svarīgi to veikt katrai metodei optimālā latvāņa attīstības fāzē.

Ar augu aizsardzības līdzekļiem: latvāņu apkarošanā izmantot selektīvu herbicīdu maisījumu Accurate 200WG un Nuance 75 WG + virsmas aktīvā viela Kontakts 100 ml/ha. Šo herbicīdu maisījumu lietot agri pavasarī, kad latvāņi atsākuši veģetāciju (ziemojošajiem latvāņiem rozetes 15-20 cm, sadīgušas latvāņu sēklas), bet koki ir bezlapu stāvoklī. Jāievēro 10 m aizsargjoslas, kurās aizliegts lietot augu aizsardzības līdzekļus, tajās izmantojamas tikai mehāniskās metodes (ūdensteču aizsargjoslā – latvāņu ziedu rozešu izgriešana un to savākšana laikā starp 5. jūliju un 5. augustu).

Kombinējot minētās mehāniskās metodes un lietojot augu aizsardzības līdzekļus, iespējams pāris gados tikt galā ar latvāņiem.

Svarīgi ir latvāņu teritorijās neveikt pļaušanu.

Konkrētās vietas bioloģiskās daudzveidības atjaunošanās kā bioloģiska metode ir galvenais instruments latvāņu efektīvākā apkarošanā.

Izmantojot herbicīdus, stingri jāievēro darba drošība, jābūt atļaujai (tiesības lietot saskaņā ar 01.06.2013. MK noteikumiem Nr. 147) iegādāties augu aizsardzības līdzekļus, jāievēro klimatiskie apstākļi, miglošanas tehnoloģija, klimatiskie apstākļi un  latvāņu veģetācijas fāzes. Šie augu aizsardzības līdzekļi ir iegādājami tikai ar 2. klases lietotāju apliecību – tātad profesionāļiem, jo tikai profesionālis varēs pareizi veikt šos darbus neapdraudot vidi, līdzcilvēkus, ievērojot likumdošanas prasības tā, lai vienīgais, kas iet bojā, ir latvānis.

Bioloģiskā metode ir galvenā latvāņu apkarošanā, kur ir dabīgā augu daudzveidības konkurence.

Individuālās konsultācijas sniedz SIA “Integrētās Audzēšanas Skola”- mājas lapa: www.ias.lv, e-pasts: info@iaskola.lv, +371 67553596.

latvani_akb industrial.pdf
Uz augšu