Ar Lielo ceturtdienu baznīcās sākas Kristus Augšāmcelšanās svētki

Šogad 21. aprīlī kristieši svin Lieldienas – Jēzus Kristus Augšāmcelšanās svētkus. Pareizticīgie un vecticībnieki šos svētkus svinēs nedēļu vēlāk.
Kristus Augšāmcelšanās svētki ietver vairākas dienas, pieminot visus galvenos Kristus ciešanu, nāves un Viņa uzvaras pār nāvi notikumus.
Lieldienu svinības sākas ar LIELĀS CETURTDIENAS vakaru, kura laikā tiek pieminēts vakars pirms Jēzus apcietināšanas. Svētā Mise katoļu baznīcās: Pušmucovā – 14:00, Eversmuižā (Ciblā) – 18:00, Ludzā – 18:00.
Ludzas katoļu baznīcā pēc šī vakara dievkalpojuma sāksies nepārtrauktā Adorācija līdz Lieldienu vigīlijas dievkalpojumam sestdienas vakarā. Šajā laikā dievnams būs atvērts dienu un nakti, tajā cilvēki nepārtraukti lūgsies. Ikviens var pievienoties lūgšanām.

LIELAJĀ PIEKTDIENĀ centrālais notikums ir Kristus Ciešanu dievkalpojums. Šajā dienā nevienā katoļu baznīcā netiek svinēta Sv. Mise, jo centrā ir pati Jēzus krusta nāves realitāte. Dievkalpojumi: Eversmuižā – 18.00 , Pušmucovā – 13.00 (Krustaceļš, tad dievkalpojums), Ludzā – 18.00 (pēc dievkalpojuma Krustaceļš pa pilsētu). Pēc katoļu Baznīcas tradīcijas šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis.

LIELAJĀ SESTDIENĀ ticīgie aicināti apmeklēt baznīcu, lai klusumā lūgtos pie Kristus kapa simboliem. Ludzas baznīcā plkst. 11.00 – Sāpju Mātes stunda (pēc tās tiks svētīta Lieldienu maltīte).

Galvenais Lieldienu dievkalpojums – KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVINĪBAS – notiek Lieldienu naktī, kas pēc senas tradīcijas sākas, satumstot Sestdienas vakaram. Mūsu baznīcās Lieldienu vigīlijas Sv. Mise notiks: Aizpūrē – 10.00, Eversmuižā – 15.00, Pušmucovā – 19.00, Ludzā – 20.00. (Ttiks svētīta Lieldienu maltīte).

LIELDIENU RĪTĀ tradicionāli notiek Augšāmcelšanās svētku procesija – svinīgs visas tautas gājiens, un ar svinīgiem dievkalpojumiem turpinās svētku svinības. Svētku Mises notiks: Eversmuižā – 9.00, Pušmucovā – 12.00, Ludzā – 12.00. (Tiks svētīta Lieldienu maltīte).

Līdzīgā noskaņā tiek pavadīta visa nedēļa pēc Lieldienām – tā saucamā Lieldienu oktāva.

Lieldienu dievkalpojumi LABOTS.jpg
Uz augšu