Blontu TN deju kolektīvam „Kaprīzes” – 5 gadi!

Lieldienu svētdienā, 21. aprīlī, Blontu Tautas namā pulcējās daudzi dejas cienītāji. Savu 5 gadu jubileju svinēja sieviešu deju kolektīvs „Kaprīzes”.

Koncertā dejoja „Kaprīzes”, deju kolektīvi no Ciblas TN, Kārsavas TN, Pildas TN un Ratnieku TN, dziedāja un muzicēja Zvirgzdenes kapela un Pušmucovas TN etnogrāfiskais ansamblis “Olūti”, kā arī ansamblis no Līdumniekiem. Savējos sveica Blontu pašdarbnieki: amatierteātra „Aduks” aktieri un folkloras kopa „Madara” dziedātāji. Svētku pasākumu vadīja Adrija Potaša.

Daudz labu vārdu Blontu dejotājām veltīja visi koncerta dalībnieki un Ciblas novada pašvaldība. Dāvanas un ziedi tika pasniegtas kolektīva vadītājam Dainim Jezupovam un arī katrai „Kaprīžu” dejotājai. Pateicība tika veltīta arī Blontu Tautas nama vadītājai Janai Petrovai, jo pēc viņas iniciatīvas 2014. gadā tika izveidots deju kolektīvs „Kaprīzes”.

Kaprīzās meitenes

Blontu Tautas namā sieviešu deju kopas pirmais mēģinājums notika 2014. gada 26. februārī. Ideja radās Blontu TN vadītājai Janai Petrovai (Barkānei), kādā no koncertiem vērojot Kārsavas KN deju kolektīva „Senleja” uzstāšanos. Viņa uzrunāja kolektīva vadītāju Daini Jezupovu, jo licies – arī Blontos varētu tapt līdzīgs deju kolektīvs.

Tā šī ideja par deju kolektīva veidošanu kādu laiku virmoja gaisā, līdz pēc pensionāru balles Jana noteica pirmā mēģinājuma datumu un aicināja Blontu sievas iesaistīties. Atnāca Aina Borisovska, Gaļina Leitāne un Alla Stabrovska. Nākamajā mēģinājumā viņām pievienojās Inta Vonoga, Janīna Molčanova, Terēze Metlāne, Inta Ludborža, Svetlana Kuzņecova. Septembrī klāt nāca Marija Aleksandrova un Dzintra Repša. Pērn klāt nāca Iveta Savicka un Zanda Sprudzāne.

„Kaprīžu” sastāvs 5 gadu laikā ir mainījies – kāda nākusi klāt, kāda gājusi prom, kāda arī atgriezusies. Pašlaik pamatsastāvā dejo Aina, Gaļina, Alla, Janīna, Svetlana, Inta, Marija, Dzintra, Iveta un Zanda.

Uz mēģinājumiem Blontu pagasta sieviešu deju kolektīvs sanāk vismaz reizi – divas reizes nedēļā (pirmdienu un trešdienu vakaros). Pirms koncertiem mēģinājumi notiek arī biežāk.

„Kaprīzes” ir izveidojušas tradīcijas. Piemēram, draudzības stiprināšanai – dzimšanas dienu svinības. Par kultūras darba organizētāju ievēlēta Janīna Molčanova. Tieši viņa pašlaik ļoti enerģiski organizē jubilejas pasākumu.

Kolektīva nosaukums „Kaprīzes” ir itin labi nostiprinājies, jo… – Tādas mēs esam – kā kaprīzas meitenes tai dziesmā! – smaida Janīna Molčanova, – katra ar savu raksturu, ar savu „es”.

Repertuārā – oriģinālas dejas

Kolektīva vadītājs Dainis Jezupovs saka, ka „Kaprīzes” pēc to repertuāra nevar ielikt standarta rāmjos – tā nav līnijdeju kopa, nav arī tā saucamo „Eiropas deju” kopa.

– Darbojamies tikai savam priekam, bez jebkāda obligātā repertuāra, – skaidro Dainis Jezupovs. – Ļoti daudzām „Kaprīžu” dejām esmu radījis oriģinālu horeogrāfiju. Idejas smeļos, vērojot koncertus Latvijā. Kādreiz iepatīkas melodija, ritms un redzu, kā šo deju varu pārveidot un pielāgot „Kaprīzēm”.

Kolektīvā dejotājām nav iepriekšējās pieredzes, viņas ir ļoti centīgas un pieņem visas manas idejas. Reizēm mēģinājuma gaitā redzu, ka deja neveidojas tik laba, kā savā prātā esmu izdomājis. Skatuvei tomēr ir savi noteikumi! Tad šo horeogrāfiju pārveidoju, un dejotājas bez kurnēšanas pieņem labojumus. Centība un atvērtība radošajam procesam raksturo šo kolektīvu. Un pat tās sievietes, kam sākumā bijušas problēmas, piemēram, ar ritma izjūtu, cītīgi strādājot, šo trūkumu var novērst – viņas labi dejo!

Latvijā esam vairāki deju kolektīvi, kas darbojas ārpus kādiem standartiem: Blontos, Kārsavā, Baltinavā, Riebiņos, Aglonā, Krāslavā. Regulāri reizi gadā pulcējamies kopā, atrādām jaunākās dejas, izvēlamies tās, ko gribam iemācīties savā kolektīvā. Mēs nepretendējam uz lielajiem Dziesmusvētkiem vai citiem valsts mēroga pasākumiem un īpašu atzinību.

Mēs dejojama tikai savam priekam, tā ir laba atslodze pēc darba, tā ir iespēja cilvēkiem tikties mēģinājumos un koncertos dāvāt prieku citiem.

Skatuves tērpi – svarīga lieta!

– Esmu ļoti gandarīts, ka tagad „Kaprīzēm” ir vienoti skatuves tērpi. Sākumā gāja grūti – meklējām kādus tautiskus brunčus no citiem kolektīviem, dejotājas arī pašas mēģināja ko vienādu sašūt vai nopirkt. Vienots skatuves tēls, manuprāt, ir ļoti svarīga lieta, – saka Dainis Jezupovs.

Skatuves tērpi ir darināti 2017. gadā, kad pašvaldība realizēja vienu no LEADER projektiem „Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem”.

_________________________________________________________________________________

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

FOTO – Sandra Beļavska, Ciblas novada pašvaldības kultūras darba speciāliste

????????????????????????????????????
Uz augšu