Klajā nāk “Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs

Šodien, 30. aprīlī, klajā nācis Ciblas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs. Tajā lasiet:

*Domes sēdē 25. aprīlī deputāti lēma par daudziem jautājumiem;

* Izsludināts biznesa ideju konkurss, kurā iespējams saņemt 1500 eiro līdzfinansējumu no pašvaldības;

* Ciblas novada skolu audzēkņiem būs iespēja strādāt vasaras brīvlaikā, jo pašvaldība rīko īpašu nodarbinātības pasākumu;

* Izdots Irēnas Okuņevas (Stripkānes) romāns;

* Ciblas vidusskolas un Pušmucovas pamatskolas audzēkņi aktīvi dažādos konkursos;

* Uz savu 70 gadu jubileju 1. jūnijā ielūdz Ciblas vidusskola!

* kultūras pasākumu afišā – Baltā galdauta svētki, makšķernieku sacensības, Baltinavas teātra izrāde.

LASIET „Ciblas Novada Ziņas”! Tās pieejamas pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājaslapā www.ciblasnovads.lv

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

CNZ 07 – 19.pdf
Uz augšu