LLKC konsultanti palīdzēs mazajām saimniecībām

Mazās lauku saimniecības, kuras plāno tālāku attīstību, var sākt izstrādāt projektu pieteikumus 15 000 eiro liela atbalsta saņemšanai. Palīdzību projektu izstrādē sniegs arī aptuveni 70 LLKC konsultanti birojos visā Latvijā.

Uz atbalstu var pretendēt saimnieciskās darbības veicējs – fiziska persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā.

Lai saņemtu atbalstu, vērā tiks ņemti vairāki kritēriju. Piemēram, gada kopējam neto apgrozījumam vai standarta izlaides vērtībai jābūt vismaz 2000 eiro, bet neviens no šiem rādītājiem nedrīkst pārsniegt 15 000 eiro. Kopējā īpašumā esošā vai nomātā LIZ nepārsniedz 50 ha, ir reģistrēta saimnieciskā darbība un iesniegts gada pārskats vai deklarācija (D3) par iepriekšējo gadu u.c.

Projektus var īstenot dažādos ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu saistītos darbības virzienos. Plānotajam projektam ir jābūt saistītam ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanu.

Lai pārliecinātos par saimniecības atbilstību vispārējiem kritērijiem, var izmantot LLKC izstrādāto interneta rīku “ES atbalsta pieejamības noteikšanas programma”, kas pieejams http://esatbalsti.llkc.lv/

Papildjautājumus var uzdot “Forums ES finanšu piesaistei”, kas pieejams http://forums.llkc.lv/.

LLKC kontaktpersonu saraksts pieejams peilikumā.

Projektu iesniegumu pieņemšanas laiks būs no 2019. gada 17. jūnija līdz 18. jūlijam. Apkalpojamo personu skaits birojos ir ierobežots, tāpēc sazinieties ar konsultantiem savlaicīgi.

Informāciju sagatavoja

LLKC Ekonomikas nodaļa

mls_kontaktpersonas_llkcbirojos.pdf
Uz augšu