Klajā nāk “Ciblas Novada Ziņas” 8. numurs

odien, 28. maijā, klajā nācis Ciblas novada pašvaldības informatīvā izdevuma „Ciblas Novada Ziņas” kārtējais numurs. Tajā lasiet:

*Ciblas novada pašvaldība turpina organizēt daudzveidīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, kas iedzīvotājiem pieejami bez maksas. Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša informē par pasākumiem, kas šogad jau notikuši un vēl notiks;

* Noslēdzas mācību gads. Informējam par izlaidumiem visās Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādēs;

* LAD – par atbalstu, kāds pieejams jaunajiem lauksaimniekiem un mazo saimniecību attīstībai;

* Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē šopavasar bija daudz dažādu pasākumu, par to informē iestādes vadītāja Anita Grahoļska;

* Skolēni, piedaloties karjeras atbalsta pasākumā, iepazinuši dažādas profesijas. Karjeras konsultante Elvīra Rimicāne stāsta par uzņēmumā „ARIOLS” redzēto.

*Publicējam informāciju par kapusvētkiem Ciblas novada teritorijā esošajās kapsētās.

LASIET „Ciblas Novada Ziņas”! Tās pieejamas pagastu pārvaldēs un pašvaldības mājaslapā www.ciblasnovads.lv

______________________________________________________________

Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

CNZ 08 – 19.pdf
Uz augšu