Mācību gada noslēgums Ezersalas internātpamatskolā

Pavisam nemanot pagājis mācību gads ar krāsaino rudeni, balto ziemu un zaļo pavasari. Nu ir pienācis arī pēdējais pavasara mēnesis – maijs. 2018./2019. mācību gads Ezersalas internātpamatskolā bija darbīgs. Skolēni mācību stundās apguva jaunas zināšanas un prasmes. Skolotāji kopā ar skolēniem piedalījās 43 skolas un ārpusskolas sporta un kultūras pasākumos. Visu pasākumu foto var aplūkot skolas mājas lapā www.ezersalasskola.lv.

Tomēr paši svarīgākie pasākumi vēl ir priekšā – mācību gada noslēguma pasākums 31. maijā, kad skolotāji, skolēni un vecāki pulcēsies skolā, lai atskatītos uz mācību gadā paveikto. Skolotāji un skolēni rādīs veiksmīgākos un interesantākos priekšnesumus no dažādiem skolas un ārpusskolas gada laikā notikušajiem pasākumiem, tiks apbalvoti čaklākie skolēni, kā arī vecāki, kuri veiksmīgi sadarbojušies ar skolotājiem. Mācību gada noslēgumā – protams, izlaidums. Tas notiks 4. jūnijā. Šogad 9.klasi absolvēs 3 izglītojamie, bet profesionālo pamatizglītību iegūs 5 izglītojamie.

Kopā darbojoties esam pierādījuši, ka, izmantojot minimālus līdzekļus, ar maksimālu darbu un centību var paveikt ļoti daudz! Lai visai skolas saimei vasarā spēku dod ūdeņu veldzējums, ogu sulīgais spirdzinājums, saules siltums un varavīksnes daudzkrāsainais loks, lai jauniem spēkiem, gaišām domām  un radošām idejām  varētu uzsākt nākošo mācību gadu!

31.05.2019.  Ezersalas internātpamatskolā notiks

Mācību gada noslēguma pasākums

Pasākuma gaita:

9.30 – 10.00 vecāku tikšanās ar mācību priekšmetu un internāta skolotājiem;

10:00 – ….mācību gada atskaites koncerts.

04.06.2019. plkst.15.00

pēdējais skolas zvans skanēs 8 absolventiem izlaiduma pasākumā.

Uz augšu