Pirmsskolas izglītības iestādēs – izlaidumi

Abās Ciblas novada pirmsskolas izglītības iestādēs 31. maijā notiek izlaidums. Blontu bērnudārzu absolvē 7 audzēkņi, Ciblas bērnudārzu – 10 audzēkņi.

BLONTU pirmsskolas izglītības iestāde no 3. jūnija, līdz 12. jūlijam nestrādās, jo darbiniekiem ir atvaļinājums. Šajā laikā tiks veikts arī remonts telpās. Iestādes vadītāja Gunta Stolere informē: – Bērnus dārziņā gaidām no 15. jūlija!

Visu jūniju strādās pirmsskolas izglītības iestāde CIBLĀ. Tā būs slēgta no 1. jūlija līdz 11. augustam. Iestādes vadītāja Anita Grahoļska informē, ka jaunus audzēkņus bērnudārzā gaidīs no 12. augusta.

Uz augšu