BLRP rīko seminārus uzņēmējiem – LEADER projektu iesniedzējiem

Biedrība “Ludzas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2.pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.

Biedrība organizē seminārus: 13. un 27. jūnijā – Ludzā, 20. jūnijā – Kārsavā. Programmā – aktuālā informācija par 5. kārtu un pieredzes apmaiņa uzņēmumos, kas jau realizē LEADER projektus.

Plašāka informācija – Pielikumos.

Semināri LEADER 13,20,27.06.2019..pdf
Pazinojums_5karta_R1_07052019__7_m__jaslapai.pdf
Uz augšu