Svētki „Ciblas novadam – 10!”

Šogad Ciblas novada pašvaldībai svinam 10 gadu jubileju. Veselu desmitgadi kopīgi dzīvojuši pieci pagasti: Blontu, Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas un Zvirgzdenes.

Viens no lielākajiem kopējiem pasākumiem mums ir Ciblas novada svētki, kas tradicionāli notiek jūlijā. Arī šogad svētkiem atvēlam jūlija pirmo nedēļu, kad būs gan koncerti, gan sporta turnīri, gan fotoizstādes atklāšana un balles. Novada speciālisti ir ļoti centušies sastādīt daudzveidīgu programmu.

Pēc tradīcijas, svētkus iesāksim ar Svēto Misi. Šoreiz – Aizpūres katoļu baznīcā (Līdumnieku pagastā). Arī pirmais lielākais svētku pasākums būs Līdumniekos.

Aicinām iepazīties ar SVĒTKU „CIBLAS NOVADAM – 10” PROGRAMMU:

30. jūnijā

12:00 – Ciblas novada svētku atklāšana. Sv. Mise Aizpūres Romas katoļu baznīcā.

14:00 Līdumnieku estrādē – Dziedošo un muzicējošo ģimeņu koncerts (piedalās novada dziedošās un muzicējošās ģimenes un Igauņu ģimene no Gaigalavas).

1. jūlijā

15:00 Ciblas pagasta pārvaldē – Fotoizstādes „Ciblas novadam – 10” atklāšana.

2. jūlijā

16:00 Lucmuižas pludmalē – Pludmales volejbola turnīrs „Ciblas novada svētku kauss 2019”.

3. jūlijā

17:00 Pušmucovas Tautas namā – Pasākums bērniem „Krāsainā vasara” (Radošās darbnīcas. Disenīte kopā ar DJ Normundu).

4. jūlijā

10:00 Pušmucovas sporta stadionā – Futbola sacensības „Ciblas novada svētku kauss 2019”.

19:00 Zvirgzdenes estrādē – „Luste miesai, vitamīns dvēselei” (Dekteru amatierteātra izrāde „Krustmāte Jūle no Tūles”. Amatnieku tirdziņš. Danči, spēlēs Zvirgzdenes lauku kapela).

5. jūlijā

11:00 Ciblas peintbola laukumā – Veselības diena „Esi sportisks” (aicināti piedalīties visi novada iedzīvotāji).

19:00 Ciblas Kapukalna estrādē – Folkloras draugu vakars „Rotā Saule” (Sadziedāšanās un danči, piedaloties jauniešu folkloras kopām).

6. jūlijā

12:00 Pušmucovā – Zirgu rikšošanas sacensības „Ciblas novada svētku kauss 2019”.

19:00 Blontu TN – Dziesmu spēle „Īsa pamācība mīlēšanā”. Piedalās: Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Zane Jančevska, Ivars Kļavinskis, Kristians Karēļins, Juris Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko, Valdis Zilveris.

Konkursa „Sakoptākā lauku sēta 2019” dalībnieku apbalvošana.

22:00 Blontu TN – Balle. Spēlē grupa „Galaktika”.

Svinēsim svētkus kopā!

Pasākumu laikā tiks fotografēts un filmēts.

2019 gim nolikums.doc
2019 P I E T E I K U M A A N K E T A.doc
Ciblas novada svētku nolikums p;udmales volejbolā -2019.docx
Ciblas novada svētku nolikums futbola 2019.docx
Uz augšu