PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS CENU IZPĒTI Nr. CNP–2019/10 „Būvprojekta „Ēkas pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā” izstrāde un autoruzraudzība”.

Noklusētais raksta kategorijas attēls

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa veic tirgus cenu izpēti Nr. CNP–2019/10 „Būvprojekta „Ēkas pārbūve uzņēmējdarbības vides nodrošināšanai Darbnīcu ielā 6, c. Blonti, Blontu pagastā, Ciblas novadā” izstrāde un autoruzraudzība”.
Piedāvājumi iesniedzami līdz 2019.gada 5.jūlijam, plkst. 12:00, nosūtot parakstītu un ieskanētu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv.
Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv
Ar tirgus cenu izpētes Nr. CNP–2019/10 noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Uz augšu