Skolēni tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām

Šajā mācību gadā Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā turpinās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana.

8. martā Ciblas vidusskolas skolēniem bija organizēti trīs karjeras attīstības atbalsta pasākumi. Ludzas Amatnieku centrā 1.-4. klašu skolēni iepazinās ar senajiem arodiem pasākumā „Senie arodi mūsdienās”. Sadalījušies 3 grupās, bērni iepazina senos arodus: keramiķa, aušanas, grozu pinēja. Nodarbību ievadā – stāstījums par seno arodu nozīmi mūsdienās, prasmēm un nepieciešamo izglītību, zināšanām konkrēta darba veikšanā. Bērni apskatīja amatnieku darināto gatavo produkciju un uzzināja par iespējām strādāt seno arodu jomā.

Savukārt skolas telpās 5.-8. klašu skolēni todien piedalījās pasākumā “Profesija – fizioterapeits” un pasākumā “Profesija – konditors”.

44 izglītojamie, sadalīti divās grupās, caur fizioterapeites Maritas Joninas stāstījumu iepazīstot šo profesiju, izglītības un darba iespējām. Skolēni tika iesaistīti arī praktiskā nodarbībā. Savukārt pasākumā “Profesija – konditors” iepazinās konditori Ināru Miezīti un  iesaistījās konfekšu izgatavošanas darbnīcā:  I. Miezīte pastāstīja par šokolādes izmantošanu konditora darbā, par šokolādes konfekšu tehnoloģiju un gatavoja savas konfektes. Skolēniem bija iespēja uzzināt, kur apgūstama konditora profesija un kādas ir iespējas veidot savu uzņēmējdarbību šajā jomā. Pedagoģe – karjeras konsultante Elvīra Rimicāne atraktīvi vadīja karjeras radošo stundu „ Radi jaunu produktu” un izklaidējošo karjeras stundu „ Trakā pasaule”, kurās katram skolēnam bija jāiesaiņo viena paša gatavota šokolādes konfekte kā dāvana māmiņai un kā dāvana skolasbiedram. Katrs pasākuma dalībnieks izgatavoja 5 šokolādes konfektes.

Tuvākajā laikā arī Pušmucovas pamatskolas skolēniem būs organizēts karjeras atbalsta pasākums, par ko informēsim pēc tā norises.

Uz augšu