Ciblas PII notika kursi

Ik rudeni visās mācību iestādēs sākas un notiek intensīvs darbs. Savas prasmes, iemaņas un zināšanas pilnveido gan izglītojamie, gan pedagogi.

26. oktobrī Ciblas pirmsskolas izglītības iestādē bija iespēja pirmsskolas darbiniekiem papildināt un paplašināt savu redzesloku par kompetencēm pirmsskolas izglītībā.  Mūsu novada pirmsskolas izglītības iestādē Ciblā notika kursi “Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna prasmju un lietpratības attīstīšanai”, kurus vadīja Jana Buboviča no Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pirmsskolas nodaļas. Viņa ir galvenais speciālists – eksperts, kompetenču pieejas pirmsskolas jomas koordinators.

Kursu laikā pirmsskolas pedagogi apguva šādas tēmas:

* Rotaļnodarbība kā mācību organizācijas forma.

* Rotaļnodarbības plānošanas secība.

* Rotaļdarbību vērošana, vērtēšana un pedagogu sadarbība.

Kursos piedalījās 37 speciālisti no Ciblas novada, Ludzas novada, Zilupes novada, Kārsavas novada un Rēzeknes novada: pirmsskolas skolotāji, pirmsskolas skolotāju palīgi, pirmsskolas izglītības iestādes metodiķi un vadītāji.

Informē Anita Grahoļska, Ciblas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja,

tālākizglītotāju un mācīšanās konsultante pirmsskolā

Foto: Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Bondarenko

Uz augšu