Ludzas upes posma tīrīšanas projekts atlikts

Ir lauzts Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līgums ar Ciblas novada pašvaldības par projekta Nr. 1-08/76/2018 „Ludzas upes posma tīrīšana 6 kilometru garumā no Ciblas ciema Z daļas līdz Berjozovkai” realizēšanu.

Pašvaldība plānoja līdz 2019. gada 30. aprīlim attīrīt 6 km Ludzas upes posma no sanesumiem, aizsprostiem, sagāztiem kokiem. Šādi tiktu uzlabota upes caurplūdamība, samazināta plūdu iespējamība, līdz ar to būtu iespējams efektīvāk un laicīgāk apsaimniekot lauksaimniecības zemes.

Šis projekts tika apstiprināts LVAFA izsludinātajā konkursā. Projekta kopējais finansējums sasniegtu 45 tūkstošus eiro, no tiem gandrīz 41 tūkstotis – LVAFA finansējums, nepilni 5 tūkstoši eiro – pašvaldības līdzfinansējums.

Pēc līguma parakstīšanas pašvaldība saņēma tai iepriekš nezināmu informāciju par to, ka Ludzas upes tiesiskais valdītājs ir Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”.

Pašvaldība nav tiesīga ieguldīt finansējumu citas juridiskas personas īpašuma sakārtošanā. Un, izvērtējot visus potenciālos ieguvumus un zaudējumus, Ciblas novada pašvaldība nolēma atteikties no projekta.

Ar LVAFA š.g. 5. septembrī tika panākta vienošanās izbeigt līgumu minētā projekta finansēšanai. Finanšu līdzekļi tā realizācijas vēl nebija pārskaitīti, kā arī nebija izmantoti pašvaldības līdzekļi kādai no projekta aktivitātēm.

Uz augšu