Ciblas novadā uzstādīta Gaismas dārza zīme

Ludzā 9. jūnijā tika atklāts īpašs objekts – Gaismas dārzs.  Piesaistot partnerus – kaimiņu pašvaldības, Ludzas novada pašvaldība 2016. gadā sāka realizēt projektu Nr. 1-08/207/2016 „Gaismas dārzs Ludzai!”. Projekts veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Projekta būtība bija izveidot Gaismas dārzu Ludzas pilsētā, kas simboliski attēlo četras gadskārtas, cildina Latvijas dabas bagātību un apvieno četras Latgales pašvaldības (Ludzas, Kārsavas, Ciblas un Zilupes) senlatviešu dzīvesziņas vērtību un  tradīciju saglabāšanā  un popularizēšanā.

Ir izveidots jauns vides objekts, visos novados ir notikuši gadskārtu pasākumi (Ciblas novada Blontos svinēti 2016. gada decembrī Ziemassvētki) un katrā partneru pašvaldībā ir izveidotas ilggadējo puķu stādījumu dobes ar rakstu zīmi un informācijas stendu.

Gaismas dārzā Ciblu simboliski iezīmēs ošu aleja, kuru noslēgs akas zīme. Tā ir arī ūdens simbols. Arī Ciblas novada logo pamatā ir simbolisks ezera apveids ar atspīdumu. Akas zīme – Saules un pasaules simbols. Šī senlatviešu zīme ir uzstādīta pie pašvaldības administrācijas ēkas Blontos.

Gaismas dārza atklāšanas pasākumā piedalījās domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis un Attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Romanovska. Dziedāja Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis „Olūti” (arī tā nosaukums saistīts ar ūdeni).

Uz augšu