Pašvaldība ar projektiem attīsta novadu

Noklusētais raksta kategorijas attēls

Ciblas novada pašvaldība aktīvi iesaistās dažādu projektu īstenošanā. Turklāt kopumā tie aptver dažādas jomas.
Jau otro gadu aktīvi īstenojam projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/067 „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā”. Tajā ir dažādas aktivitātes dažādām vecuma grupām. Nesen noslēdzās baseina apmeklējuma nodarbības abu novada vispārizglītojošo skolu grupām, saņēmām daudz pozitīvu atsauksmju gan no bērniem, gan vecākiem un pedagogiem. Tuvākajā laikā tiks organizētas šādas aktivitātes: ekskursija senioriem un mazkustīga darba veicējiem; bērnu nometnes vasarā (šogad plānotas divas); Veselības dienas; psihologa lekcijas. Par katru aktivitāti informēsim laicīgi. 
Jau drīz sāksies Ciblas vidusskolas stadiona pārbūves projekts. Plānots, ka jau maija vidū sāksies būvdarbi, un septembrī gan skolēni, gan pārējie interesenti varēs izmantot atjaunoto stadionu.

Lauku atbalsta dienests vēl vērtē vienu lielu Ciblas novada pašvaldības infrastruktūras projektu, kura rezultātā tiks pārbūvēti 3 grants ceļu posmi. Projekta izvērtēšana jau tuvojas beigām, paralēli pašvaldībā tiek slēgti līgumi ar izpildītājiem – autoruzraugiem, būvuzraugiem un būvniekiem, lai uzreiz pēc LAD lēmuma saņemšanas tiktu uzsākti reālie darbi. Par ceļu remontiem un ierobežojumiem informēsim atsevišķi pirms darbu veikšanas.
Nesen saņemts apstiprinājums no LAD Zivsaimniecībs daļas par projekta “Zivju ielaišana Kurjanovas ezerā” apstiprināšanu. Realizējot šo projektu, vasaras beigās Kurjanovas ezerā tiks ielaists 20 000 līdaku mazuļu. Šobrīd zivtiņas vēl tiek audzētas zivju audzētavā. 
Tikko parakstīts līgums ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju par Ludzas upes posma tīrīšanu 6 km garumā. Viens no pirmajiem projekta darbiem – vides eksperta atzinuma sagatavošana par darbiem upē. Šis projekts ir vērienīgs, pašvaldības iecerējusi paveikt diezgan lielus darbus, taču viss ir atkarīgs no eksperta slēdziena. Plānots, ka šis atzinums būs augustā, un tad sāksies reālie darbi.
Ciblas novada pašvaldība iesaistījusies arī pārrobežu programmā un plāno startēt projektā “From Hobby to Business – Developing Entrepreneurship in the Latvia – Russia Border Area”, kura ideja ir atbalstīta. Pašreiz notiek pilnā projekta sagatavošana. Projektā piedalīsies kopumā 14 partneri no Latvijas un Krievijas. Ciblas novads plāno uzstādīt tirdzniecības kioskus Ciblā. 
Tāpat novads ir iesaistījies tā saucamajā Latgales programmā, un šobrīd tiek pilnveidoti tehniskie projekti, lai varētu uzsākt reālos infrastruktūras pārbūves darbus. 
Pavisam drīz tiks izsludināta pieteikšanās mazajiem pašvaldības grantu projektiem: “Jaunieši Ciblas novadam”, kas jau ir pieprasīts un gaidīts, un projekam “Jaunās biznesa idejas”.

Aicinām sekot novada aktualitātēm!

Nepalaidiet garām Jūs interesējošo projektu aktivitātes.

Mārīte Romanovska, pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu