Vasaras nometne – veselības veicināšanai

esākoties vasarai – no 4. līdz 8. jūnijam – Blontos norisinājās biedrības „MADARA” rīkotā dienas nometne bērniem vecumā no 5 līdz 8 gadiem. Tā tika organizēta ar Ciblas novada pašvaldības īstenotā projekta „Nr. 9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” finansējuma palīdzību.

Pieteikšanās nometnei tika izsludināta maija sākumā. Interese bija liela, jo jau dažu dienu laikā tika savākts maksimālais bērnu skaits.

Par nometnes vadītāju tika izvēlēta Sanita Reinika, ar bērniem strādāja pedagoģes Inese Puļa un Lauma Caune, par uzturu rūpējās pavāre Vija Metlāne.

Visas nodarbības tika rīkotas, veicinot izpratni par veselīgu dzīvesveidu. Galvenie uzdevumi bija:

* veselīga dzīvesveida apzināšana – bērni nosauca tā veidus, dalījās grupās un prezentēja tos;

* veselīga uztura lietošana un pagatavošana – apguva uztura piramīdu, degustēja, gatavoja jogurta saldējumus un karstmaizes;

* sporta aktivitāšu daudzveidības un tās nozīmes cilvēka dzīvē izzināšana – vieglatlētikas trenera Andra Vengras vadībā bērni tika iepazīstināti ar dažādiem sporta veidiem;

* lietderīga un droša brīvā laika pavadīšanas prasmju attīstīšana – tā kā priekšā viss lielais vasaras brīvlaiks, ceturtdiena tika veltīta veselīga un droša brīvā laika pavadīšanai. Skatījāmies filmu „Lai dzīvo bērni”, apspriedām to un izspēlējām filmas situācijas dzīvē. Tika parakstīts drošības līgums;

* draudzīgu attiecību veidošanai nometnes noslēgumā bērni devās ekskursijā uz atpūtas kompleksu „Rāznas ezerkrasti” un minizoodārzu „Viesturi” Krāslavas novadā.

Par piedalīšanos nometnē visi bērni saņēma „Veselīga dzīvesveida apgūšanas sertifikātu” un pateicības balvas. Nometnes finansējums no veselības veicināšanas projekta – 3 800 eiro, kas tika izlietoti bērnu ēdināšanai, pedagogu un lektoru atalgojumam, kancelejas preču un sporta inventāra iegādei.

Lai arī bērni uzreiz pēc mācību gada skolā un bērnudārzā bija saguruši, nometnē viņi piedalījās ar prieku un entuziasmu. Viņi uzzināja un iemācījās daudz jauna, praktiski darbojoties un piedaloties piedāvātajās aktivitātēs. Pedagogiem bija ļoti patīkami vērot bērnu izaugsmi sadarbības prasmju veidošanā: pirmdien visi vēl bija klusi, viens otru piesardzīgi vēroja…, tā šo pirmo dienu pārsvarā pavadījām, viens otru iepazīstot. Bet nedēļas beigās jau visi bija draugi un kopā jauki pavadīja laiku.

Uz augšu