Pašvaldība organizēja Pilngadības svētkus

Pasākumā piedalījās 11 jaunieši no visiem Ciblas novada pagastiem.

Zvirgzdenes estrādē 17. augusta vakarā pulcējās jaunieši un viņu tuvinieki, lai piedalītos tradicionālajos Pilngadības svētkos Ciblas novada jauniešiem. Pilngadības svētkiem dienu Dieviņš deva brīnišķīgu!

Uz pasākumu bija aicināti 25 jaunieši, kas dzimuši 2001. gadā, ieradās 11:

Lāsma Policāne  no Blontu pag. (bija aicināti 2 pilngadnieki),

Endija Donska un Diāna Jegorova no Ciblas pag. (aicināti 10 pilngadnieki),

Arnita Bleive, Kristiāna Daukste, Dāvids Kasparāns, Andis Rimicāns un Anastasija Vasiļjeva no Pušmucovas pagasta (ieradās visi jaunieši, kas bija aicināti!),

Jekaterina Gļebko, Gunita Maļavkina un Edgars Ruško no Zvirgzdenes pag. (aicināti 8 pilngadnieki).

Līdz ar svētku uzrunām, radu un draugu sveicieniem pilngadniekiem tika veltīti vairāki priekšnesumi. Koncertā uzstājās Meiteņu vokālais ansamblis „Ziemeļmeitas” no Strūžāniem, Deju grupa “Gingerry” no Bērzgales un ģitārists Reinis Jaunais.

Svētku noslēgumā – zaļumballe.

Uz augšu