Jaunais mācību gads sācies arī Pušmucovas pamatskolā

Pušmucovas pamatskolā jaunais mācību gads sākās ar dievkalpojumu vietējā katoļu baznīcā. Pēc tā skolēni, viņu vecāki un pedagogi devās uz skolu, kur notika svinīgs pasākums, klases stundas, bija nodrošinātas arī pusdienas.

Pirmklasniekus skolas zālē ieved 9.klases audzēkņi.

Šogad Pušmucovas pamatskolā mācīsies 46 skolēni. Skolas gaitas 1. klasē uzsāka 5 bērni. Klāt nākuši divi audzēkņi vecākajās klasēs. Tādejādi skolēnu skaits ir saglabājies iepriekšējā mācību gada līmenī. Svinīgajā pasākumā, ievadot 2019./2020. mācību gadu, jaunajiem skolēniem tika pasniegtas Pušmucovas pamatskolas skolēna apliecība, pirmklasniekiem – arī skolas somas.

Skolā notikušas izmaiņas pedagogu sastāvā, jo trīs skolotāji ir pārcēlušies uz dzīvi lielākās pilsētās. Skolas vadītāja Aija Jonikāne atzīmē, ka tas nav ietekmējis mācību procesu – skolotāji ir visos mācību priekšmetos, kuri jānodrošina pamatskolas programmā. Klāt nākuši jauni pedagogi.

Ciblas novada pašvaldība visiem Pušmucovas pamatskolas un Ciblas vidusskolas audzēkņiem nodrošina mācību grāmatas, darba burtnīcas un dienasgrāmatas, transportu uz skolu un mājup, brīvpusdienas, atbalsta dažādas skolēnu ārpusstundu aktivitātes. Vairākus gadus darbojas materiālās stimulēšanas sistēma, veicinot skolēnu sekmes mācībās. Piemēram, šogad īpašu stipendiju saņems divas 9. klases skolnieces, jo pēdējā mācību posmā viņām vidējā atzīme mācībās bija augstāka par 7 un nevienā priekšmetā nebija vērtējuma, ka zemāks par 6 ballēm.

Daļa no skolas kolektīva pēc svinīgā pasākuma kopā ar multenes varoņiem Mašu un Lāci.

Skaitliski mazajās klasēs ikvienam skolēnam ir nodrošināta individuāla pieeja. Bērni ir nodarbināti, jo līdz pat pēcpusdienai, kad pēc viņiem atbrauc pašvaldības autobuss, skolas telpās darbojas dažādi pulciņi un norit arī Ludzas Mākslas skolas nodarbības.

Pušmucovas pamatskolas audzēkņiem ir darinātas īpašas dienasgrāmatas. Vāka noformējuma autors – Iļja Kairovs, 4.kl. audzēknis. Pagājušajā gadā rīkotajā zīmējumu konkursā viņa darbs tika atzīts par labāko dienasgrāmatas noformējumam.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu