Lai vaļasprieks pārtaptu par biznesu

Ir tāds teiciens: „Atrodi darbu, kas vienlaikus ir arī tavs hobijs, un tev nekad nebūs jāiet uz darbu”. Arī mūsu novadā ir cilvēki, kas veiksmīgi spējuši savu vaļasprieku pārvērst biznesā. Lai aktivizētu mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, Ciblas novada pašvaldība piedalās Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā” īstenošanā.

Projektā darbojas 14 partneri – 7 Latvijas pašvaldības, 5 Krievijas Federācijas pašvaldības un 2 uzņēmējdarbību atbalstošas nevalstiskās organizācijas, vadošais partneris ir Valkas novada pašvaldība. Projekta partneri īstenos aktivitātes savu pašvaldību teritorijās un piedalīsies arī kopīgās pārrobežu aktivitātēs.

Ciblas novada pašvaldība iegādāsies četrus mobilos tirdzniecības kioskus, vienu auduma nojumi un Ciblas ciematā ierīkos zaļā tirgus placi, aprīkojot to ar soliem, galdiem un atkritumu urnām. Nākamā gada rudenī mūsu novadā organizēsim izglītojoši-informatīvo semināru tūrisma jomā. Mūsu pašvaldības budžeta daļa projektā ir 17777,78 EUR, līdzfinansējuma daļa – 1777,78 EUR.

Ciblas novada pašvaldība veica tirgus izpēti par mobilo tirdzniecības kiosku izgatavošanu un piegādi. Tika saņemti divi pieteikumi. Lētākais piedāvājums saņemts no SIA „Zunda Wood”. Uzņēmums izgatavos un piegādās koka konstrukcijas, kā arī veiks instruktāžu-apmācību: kā pareizi izjaukt, pārvietot un salikt mobilos tirdzniecības kioskus.

Īstenojot projektu, tiks organizēti izglītojoši semināri–diskusijas, kontaktbiržas, tirdzniecības misijas, pārrobežu tirgi Latvijā un Krievijā, kas ļaus saražoto produkciju tirgot ne vien sava novada teritorijā, bet arī kaimiņu reģionos. Projektu plānots ieviest 24 mēnešu laikā, sākot ar 2019. gada 1. jūliju. Vairāk informācijas par projektu atradīsiet tīmekļa vietnē ciblasnovads.lv > Projekti.

Ciblas novada pašvaldība aicina novada mājražotājus un amatniekus aktīvi iesaistīties projekta “No hobija uz biznesu” aktivitātēs.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ciblas novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Informāciju sagatavoja

Svetlana Rimša,

Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu