Piešķirts finansējums projektam

Ciblas novada pašvaldība atkārtoti organizēja Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursu ar iesniegšanas termiņu līdz 2019. gada 31. jūlijam, jo pirmajā uzsaukumā netika iesniegts neviens projekta pieteikums. Konkursam tika iesniegts viens projekta pieteikums: „Konditorejas izstrādājumu ražošana un piegāde”.

2. septembrī notika Jauno uzņēmēju biznesa ideju konkursa projektu pieteikumu izvērtēšanas komisijas sēde. Uz sēdi tika uzaicināta un uzklausīta projekta iesniedzēja Zanda Sprudzāne. Projekta mērķis ir radīt jaunu ražošanas un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumu Ciblas novada Blontu pagastā. Tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums, un projekta īstenošanas rezultātā tiks piedāvāta iespēja pēc pasūtījuma gatavot un piegādāt tortes, kūkas, pīrāgus un cepumus.

Uzklausot projekta pieteicēju un izvērtējot iesniegto projekta pieteikumu, izvērtēšanas komisija nolēma atbalstīt un piešķirt finansējumu Zandas Sprudzānes projektam „Konditorejas izstrādājumu ražošana un piegāde” 1479,00 EUR apmērā.

Svetlana Rimša, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu