Blontu Pirmsskolas izglītības iestādei – 10 gadi

Blontu Pirmsskolas izglītības iestādē (PII) jaunais mācību gads ir sācies ļoti gaišā noskaņā. Tagad te ir jau četras grupiņas. 10 gadu laikā no bērnudārza, kura nākotne tika apšaubīta, tas izaudzis par spēcīgu un mūsdienīgu izglītības iestādi.

Gunta STOLERE, Blontu PII vadītāja

PII vadītāja Gunta STOLERE, kura dārziņu sāka vadīt pirms 10 gadiem, atzīst, ka tas liekas neticami: – Ja man kāds pirms 10 gadiem būtu teicis, ka Blontos bērnudārzs izaugs tik liels, es neticētu! Tolaik plašajā ēkā bija palikusi viena grupiņa ar padsmit bērniem.

Tomēr tā ir noticis. Nenoliedzami, būtisks šajā izaugsmes procesā bijis Ciblas novada pašvaldības atbalsts. Jau sākotnēji, tikko bija izveidojies jaunais novads, Blontu PII audzēkņu pārvadāšanai tika iegādāts autobuss. Bērnu skaits pakāpeniski pieauga. Lielākā daļa audzēkņu ir no Ciblas novada pagastiem: Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes, bet apmēram piektā daļa – no blakus novadiem Kārsavas un Ludzas.

2014. gadā Blontu PII ēka tika siltināta, īstenojot KPFI projektu, tādejādi uzlabota ēkas energoefektivitāte.

Visiem bērnudārza audzēkņiem pašvaldība apmaksā mācību materiālus un brīvpusdienas. Pedagogiem ar pašvaldības līdzfinansējumu ir nodrošināta konkurētspējīga atlīdzība.

Gunta Stolere atskatās uz iestādes vēsturi un pašreizējo situāciju:

– Tieši pirms 30 gadiem – 1989. gadā – Blontos tika uzbūvēta jauna sākumskolas ēka, kurā bija telpas ne vien četrām sākumskolas klasēm, bet arī divām bērnudārza grupiņām. Šajā skolā es kā pedagoģe nostrādāju 10 gadus, bet tad nācās skolu slēgt, jo saruka audzēkņu skaits.

Jaunajai Ciblas novada domei 2009. gadā bija jālemj par pirmsskolas iestādes nākotni. Tika nolemts dārziņu saglabāt. Tas bija ļoti pareizs lēmums. Ar pašvaldības atbalstu un mūsu iestādes kolektīva darbu dārziņu esam attīstījuši. Un tagad tiek izmantotas visas telpas, kas ir ēkā. Bērnu skaits grupās (tās ir 4) atbilst esošo telpu platībai.

Jaunā grupiņa “Bitīte”

Jaunā grupiņa „Bitīte” paredzēta piecgadniekiem, šobrīd 14 bērniem. Ir izveidotas divas jaunas darbavietas: pedagoga un pedagoga palīga uz pilnu slodzi. Grupiņas telpas remontējām pašu spēkiem un piesaistījām arī vietējo uzņēmēju, kurš veica nopietnākos darbus. Iegādātas jaunas mēbeles, daļu no tām pasūtījām gatavas, daļu pēc mūsu skicēm veidoja SIA „Rasa L”.

Visām četrām grupiņām ir nodrošināti teicami darba apstākļi, katrā ir atsevišķas nodarbību telpa un atpūtas telpa, virtuvīte, sanitārais mezgls.

Ļoti labā kārtībā uzturam dārziņa teritoriju, rotaļu laukumus, celiņus. Priecājamies par glīto ēkas ārpusi, kas siltināšanas projekta gaitā skaisti nokrāsota.

Blontu PII pedagogi šogad sākuši strādāt pēc jaunās pirmsskolas izglītības programmas – mācību process balstīts kompetenču pieejā. Tātad pedagoģiskajā darbā uzsvars tiek likts uz bērnu patstāvīgu darbību un iegūto prasmju pielietojumu dzīvē. Vasarā pedagogi apmeklēja kvalifikācijas celšanas kursus, arī šī mācību gada laikā viņi turpinās apgūt kompetenču izglītības metodiku.

Esmu 10 gadu laikā izveidojusi profesionālu pedagogu un labu tehnisko darbinieku komandu. Mēs esam ļoti radoši un godprātīgi, mīlam savus audzēkņus un savu darbu. Ļoti cenšamies sadarboties ar bērnu vecākiem, rīkojam kopīgus tradicionālus pasākumus tieši ģimenēm: Tēva dienu septembrī, Ģimenes dienu maijā, kā arī vienreizējus pasākumus – piemēram, pavasarī Blontu PII bija Putnu diena, kurā aktīvi iesaistījās vecāki un vecvecāki, kopā ar bērniem darinot būrīšus.

Šovasar pedagogi ar bērnu vecāku līdzdalību visās grupiņās ir veikuši kosmētisko remontu, pārkrāsotas sienas. Esam pateicīgi firmai „Vivacolor”, kas mūsu iestādei uzdāvināja krāsas. Personīgi pateicos par remontdarbu veikšanu skolotājām Ivetai, Kristīnei, Inesei un Ingrīdai, kā arī bērnu vecākiem: Dzerkaļu ģimenei (Blonti), Čiževsku ģim. (Ludza), Līgas mammai, Poļinas un Antona mammai, Patrika Harvija tētim, Dominika un Dāvja tētim, Artjoma mammai.

Esmu dzimusi un augusi Blontos. Tolaik te nebija dārziņa, dzīvojām pa mājām līdz pat skolas gaitu sākšanai. Esmu ļoti priecīga un gandarīta, ka varu dzīvot un strādāt dzimtajos Blontos un darīt vērtīgu darbu savam ciemam, pagastam, novadam, – saka G. Stolere.

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu