Pašdarbnieku balle – 19. oktobrī Pušmucovas Tautas namā

Dziedātāji, dejotāji, aktieri un visi Ciblas novada pašdarbības kolektīvu vadītāji tiek aicināti uz tradicionālo Ciblas novada pašdarbnieku balli, kas notiks 19. oktobrī Pušmucovas Tautas namā.

Pasākums ar nosaukumu “Rudens lapu virpulī” sāksies 19. oktobrī plkst. 19:30.

Balli spēlēs Ainārs Lipskis.

Pašdarbības kolektīvu vadītājiem līdz 15. oktobrim jāsniedz atbilde par piedalīšanos pasākumā un par dalībnieku skaitu, zvanot Pušmucovas TN vadītājai Intai Domarkai (tālr. 26199502) vai rakstot uz e-pastu inta.domarka@inbox.lv

Informācija pašdarbniekiem:

  • Līdzi ņemiet labu garastāvokli un „groziņu ”!
  • Līdzi paaiciniet savas otrās pusītes!
  • Par transportu interesējieties pie sava pagasta kultūras darbinieka.

                                 

                                                                                                          

 

                                       

Uz augšu