PAZIŅOJUMS vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai.

Informējam, ka

SIA “LUDZAS TŪRISMA AĢENTŪRA” (Ludzā, Baznīcas ielā 42)

no  14.10.2019.  līdz 24.10.2019.

pieņems

Ciblas novada iedzīvotājus,

kuri kārto dokumentus vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai.

Informē Ciblas novada pašvaldība

Uz augšu