Ap Ciblas vidusskolas stadionu uzstādīts žogs

Pirms gada veikta Ciblas vidusskolas stadiona rekonstrukcija: tika atjaunots futbola laukums, skrejceļam uzlikts mūsdienīgs un Eiropas standartiem atbilstošs gumijas segums, ierīkota tāllēkšanas bedre un lodes grūšanas sektors. Būvdarbu kopējā summa sasniedza 201 447 EUR.

Lai nodrošinātu stadiona izmantošanu ilgtermiņā, 2019. gadā ap stadionu ir uzstādīts žogs. Darbus veica pašvaldības Komunālā dienesta darbinieki. Izmaksas no pašvaldības budžeta – 7449,44 EUR.

Ir izstrādāti stadiona ekspluatācijas noteikumi, kas tiek ievēroti. Stadionu sportošanai var izmantot jebkurš interesents. Te notiek ne vien vidusskolas mācību stundas, bet arī vietējās futbola komandas treniņi.

Stadiona rekonstrukcija pērn veikta gan par pašvaldības budžeta līdzekļiem, gan piesaistīto finansējumu 45 000 EUR apmērā, īstenojot Lauku atbalsta dienesta atbalstīto projektu „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve” (Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001) no ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gada apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Svetlana Rimša, Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu