15. novembris – pēdējais termiņš!

Atgādinājums zemes īpašniekiem un pašvaldībai piederīgās zemes nomniekiem.

Tuvojas šī gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksas pēdējais termiņš – 15. novembris. Aicinām iedzīvotājus pārbaudīt, vai NĪN ir samaksāts, un gadījumā, ja tas nav izdarīts, veikt atlikušos maksājumus. Ja NĪN nav apmaksāts paziņojumā noteiktajos termiņos, uzkrājas soda nauda, kuru pirms maksāšanas jāprecizē, zvanot pa tālruni 26869560.

Savukārt, ja jūs nomājat zemi no Ciblas novada pašvaldības, bet neesat vēl norēķinājies par zemes nomu, atgādinām – 15. novembris ir vienīgais pēdējā maksājuma termiņš zemes nomas maksai. Pēc šī datuma tiek rēķināta kavējuma nauda!

Uz augšu