Karjeras nedēļa „Ielogojies nākotnē”

No 14. līdz 18. oktobrim 83 Latvijas pilsētās un novados norisinājās Karjeras nedēļa, kuru jau septīto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. Šī gada tēma – nākotnes profesijas un prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnes darba tirgū.

Pušmucovas pamatskolā laikā no 14. līdz 18. oktobrim norisinājās Karjeras nedēļa „Ielogojies nākotnē!”. To organizēja pedagoģe karjeras konsultante (PKK) Elvīra Rimicāne.

Bija organizēta tematiska zīmējumu izstāde “Nākotnes profesija” 1. – 6. klašu audzēkņiem.

Savukārt 5. – 9. kl. audzēkņiem bija organizētas klases stundas „Ielogojies nākotnē!”, kur skolēni tika apmācīti, kā iegūt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un profesijām e-vidē (www.profesijupasaule.lv un www.niid.lv).

Pušmucovas pamatskolas 8. –  9. klases audzēkņi iesaistījās Karjeras attīstības atbalsta (KAA) publiskajā pasākumā Ciblas un Ludzas novadu 9. – 12. klašu skolēniem „Nākotnes profesija tevi gaida!”. Sev vērtīgu informāciju ieguva 75 izglītojamie: Ciblas vsk., Ludzas ģimnāzijas, Ludzas 2.vsk., Pildas pamatskolas.

Šis KAA pasākums notika 16. oktobrī Pušmucovas Tautas namā. Ar vecāko klašu skolēniem runāja dažādu nozaru speciālisti:

par tēmu „Nākotnes profesijas meža nozarē” – Dainis Rudzīts, A/S „Latvijas valsts meži”

Ziemeļlatgales reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs;

par tēmu „Kā uzsākt savu biznesu?” – Vita  Pučka,   ALTUM  Latgales reģiona vadītāja;

par tēmu „Nākotnes profesiju tops” – Svetlana Kračus, NVA  Ludzas filiāles karjeras konsultante;

par tēmu „Skolēnu izvēlētās nākotnes profesijas un to atalgojums” (kā dienas pārsteigums ārpus programmas) uzstājās Daugavpils universitātes studente, kura apgūst karjeras konsultanta profesiju.

Pušmucovas pamatskola lepojas ar to, ka katru gadu atzīmējam Tehnisko darbinieku dienu. Skolotāja Sandra Laganovska šogad to noorganizēja 18. oktobrī, bet skolēni pildīja pavāra palīga, apkopējas, kurinātāja palīga, skolas saimnieka pienākumus – arī tā var iepazīties ar ikdienas dzīvē nepieciešamajām profesijām.

Šī gada Karjeras nedēļas sauklis “Ielogojies nākotnē!” rosināja jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un darba tirgū, kas liek jau no mazotnes mērķtiecīgi domāt par specifisku prasmju un kompetenču attīstīšanu. Karjeras nedēļu organizē VIAA sadarbībā ar pašvaldībām, un to finansē ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Uz augšu