Projekta “No Hobija uz Biznesu” partneri Pečoros uzsāk starptautisko aktivitāšu īstenošanu

Pēc Pečoru rajona (Krievija) administrācijas ielūguma 1.novembrī Pečoros notika Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “No hobija uz biznesu – uzņēmējdarbības attīstība Latvijas–Krievijas pierobežas teritorijā” partneru tikšanās. Trīs projekta pasākumos tikās pašvaldību vadītāji, speciālisti, uzņēmēji un amatnieki.

Ciblas novadu tirdzniecības misijā un kontaktu biržā pārstāvēja mājražotāja Zanda Sprudzāne, kuras vaļasprieks pārtapa par uzņēmējdarbību. Daudzi mūsu un pat blakus novadu iedzīvotāji ir baudījuši Zandas gatavotos konditorejas izstrādājumus.

Uzņēmēji un amatnieki dalījās pieredzē un pēc tirdzniecības misijas un kontaktbiržas moderatores Svetlanas Jarlikovskas, Pleskavas apgabala uzņēmējdarbības atbalsta fonda speciālistes, ierosinājuma nolēma izveidot kopīgu baneri mājaslapā. Tajā būs pieejama informācija visiem šī pasākuma dalībniekiem un citiem projekta partneru pašvaldību mājražotājiem un amatniekiem. Kontaktbiržas dalībnieki atzinīga novērtēja projekta doto iespēju iepazīt mazo ražotāju potenciālu un problēmas citā valstī.

Projekta vadības komitejas un darba grupas sanāksmē piedalījās Ciblas novada pašvaldības attīstības nodaļas vadītāja, projekta koordinatore Svetlana Rimša. Sanāksmē notika turpmāko starptautisko pasākumu plānošana un projekta aktuālo jautājumu apspriešana.

Pēc aktīva darba pasākumu dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar nesen Pečoros jaunatklāto linu muzeju “Linu guberņa” („Льняная губерния”).

Projekta galvenais mērķis ir aktivizēt mājražotājus un amatniekus uzņēmējdarbības uzsākšanai, organizējot pārrobežu tirgus, tirdzniecības misijas un kontaktbiržas, izglītojošus seminārus – diskusijas Latvijā un Krievijā. Katrs projekta partneris organizēs starptautiskus pasākumus savā pašvaldībā, piedalīsies kopīgās aktivitātēs, kā arī pilnveidos tirdzniecības vietas, iegādājoties aprīkojumu, veicot labiekārtošanas darbus utt..

Valkā šā gada 21.decembrī notiks Ziemassvētku tirdziņš, kurā piedalīsies mājražotāji un amatnieki no Latvijas un Krievijas projekta partneru pašvaldībām. Aicinām Ciblas novada amatniekus, mājražotājus un mazos uzņēmējus piedalīties starptautiskajā tirdziņā, piedāvājot savu produkciju. Pieteikšanās dalībai pasākumā – līdz 6.decembrim darba laikā, zvanot pa tālruņiem 65700844, 65700894 vai rakstot uz e-pastu svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv.

Projekta īstenošana notiks līdz 2021.gada 30.jūnijam. Ciblas novada pašvaldības budžeta daļa projektā ir 17777,78 EUR, līdzfinansējuma daļa – 1777,78 EUR. Vairāk informācijas par projektu atradīsiet tīmekļa vietnē ciblasnovads.lv > Projekti.

Šī publikācija ir sagatavota ar Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Ciblas novada pašvaldība, un tā var neatspoguļot Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Informāciju sagatavoja

Svetlana Rimša,

Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu