Notiek sarunas ar ministriju par iespējamām pārmaiņām skolu tīklā

29. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji un ministre Ilga Šuplinska Ludzā tikās ar Ciblas novada pašvaldības vadību un skolu direktoriem, lai noskaidrotu pašvaldības situāciju izglītības jomā.

Valdība ir uzdevusi Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) izstrādāt priekšlikumus optimālam skolu tīklam Latvijā.  2019. gada 14. maijā Ministru kabinets (MK) pieņēma zināšanai ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par skolu tīkla sakārtošanu”. Ziņojumā analizēta pašreizējā situācija pašvaldību dibinātajās skolās, modelēti iespējamie risinājumi, tāpat ir provizoriski iezīmēti minimālā skolēnu skaita kritēriji.

Skolu tīkla sakārtošanai tiek piedāvāti četru reģionu bloku modeļi, kuru izstrādē būtu jāņem vērā gan teritoriālais kritērijs, gan kvantitatīvais kritērijs. Tāpat skolu tīkla sakārtošanai tiek piedāvāts ņemt vērā arī kvalitatīvo kritēriju.

Informatīvajā ziņojumā piedāvātie iespējamie risinājumi kopš augusta tiek apspriesti ministrijas organizētajās sarunās ar pašvaldībām. Tikai pēc sarunu noslēguma plānots izstrādāt attiecīgus MK noteikumus, kas kalpos par pamatu kvalitatīvas izglītības sistēmas nodrošināšanai.

Tiekoties ar IZM pārstāvjiem Ludzā, tika pārrunāti informatīvajā Ziņojumā “Par skolu tīkla sakārtošanu” piedāvātie minimālā skolēnu skaita kritēriji. Pēc ministres teiktā, patlaban tie iezīmēti provizoriski un vēl ir diskutējami. Ministrijas pārstāvji uz tikšanos ieradās ar apkopotiem datiem par izglītojamo skaitu skolā, bija analizētas pedagogu slodzes un atalgojums, centralizēto eksāmenu rezultāti, akreditācijas u.c. informācija.

Dienas gaitā ministre un ministrijas pārstāvji tikās arī ar Ludzas, Baltinavas, Kārsavas un Zilupes novada pašvaldību pārstāvjiem.

Galvenais jautājums, uz kuru vēl nav atbildes, – vai mūsu pašvaldību skolām tiks piemēroti ceturtajam (pierobežas) reģionu blokam iezīmētie kritēriji, kur pieļaujams mazākais skolēnu skaits: sākumskolā – vismaz 15, pamatskolā – vismaz 70 (ja nav pierobežas – 80 skolēni), vidusskolā – ne mazāk kā 30 skolēni.

Šīs Ciblas novada pašvaldības un IZM amatpersonu tikšanās reizē nekādi lēmumi netika pieņemti. Pašvaldība un skolas savu pozīciju ir paudušas. Vēl ir jāsagaida konkrēti ministrijas un valdības lēmumi skolu tīkla sakārtošanas jomā. Līdz tam pašvaldība cieši sekos procesiem, modelējot iespējamo virzību, bet arī nesteidzoties ar lēmumiem par pārmaiņām vietējo skolu tīklā. Pašvaldība cer, ka Ciblas vidusskola un Pušmucovas pamatskola tiks iekļauta pierobežas skolu blokā, kas būtu pilnīgi loģiski.

Latgales reģionālās TV sižets: http://www.lrtv.lv/zinas/ludza-diskute-par-gaidamo-skolu-tikla-reformu-8611

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu