Apbalvošanai izvirzītas četras personas

Ciblas novada pašvaldības konkursā  „Ciblas novada gada cilvēks” šogad tika pieteikti četri pretendenti.

Apbalvošanai izvirzītie pretendenti visās nominācijās:

Gada cilvēks –

Elvīra Rimicāne, Pušmucovas pamatskolas skolotāja,

Ināra Kuzņecova, Ciblas vidusskolas skolotāja;

Gada jaunietis

Izabella Stelikova, Ciblas vidusskolas skolniece;

Mūža ieguldījums

Janīna Paurāne, pensionāre, bijusī lopkopības pārraudze no Pušmucovas.

12. novembrī pašvaldības Apbalvošanas komisija izvērtēja pieteikumus un atzina, ka visi izvirzītie pretendenti ir cienīgi apbalvošanai ar Ciblas novada pašvaldības balvām saskaņā ar konkursa “Ciblas novada gada cilvēks” nolikumu.

Visas apbalvošanai izvirzītās sievietes ir uzaicinātas uz Latvijas Republikas proklamēšanas svētku svinīgo pasākumu Ciblas Tautas namā 16. novembrī. Svētku laikā tiks nosauktas galveno galvu ieguvējas trijās nominācijās, visām tiks pasniegti apbalvojumi.

Pretendentus apbalvošanai līdz 8. novembrim varēja pieteikt novada domes deputāti, darba kolektīvi, biedrības, iedzīvotāju grupa, arī iestādes vai pagasta pārvaldes.

Aicinām iedzīvotājus piedalīties LR proklamēšanas svētku svinīgajā pasākumā Ciblas Tautas namā 16. novembrī!

Uz augšu