Klajā nācis „Ciblas Novada Ziņas” šī gada 15. numurs

Šonedēļ klajā nācis kārtējais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā lasiet:

  • Ciblas novada pašvaldības dome nolemj LEADER projektu konkursam virzīt multifunkcionāla sporta laukuma izbūves projektu.
  • Skolu tīkla sakārtošanas jomā  lēmumi nav pieņemti, turpinās sarunas ar Izglītības un zinātnes ministriju.
  • Starptautisks projekts „No Hobiju uz Biznesu”: tikšanās Pečoros, Ziemassvētku tirdziņš Valkā un cita informācija.
  • Ciblas vidusskolas 8. Kl. audzēkne Antra Toporkova ieguva 1. vietu Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā konkursā. Publicējam Antras uzrunu, kas tiks nolasīta 18. novembrī Valsts prezidenta rīkotajā svinīgajā svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī.
  • Novada skolas aktīvi iesaistās programmā „Latvijas skolas soma”: apmeklē koncertus, iepazīst Latvijas vēsturi ekskursijās.
  • Publicējam dažādu pasākumu afišas: LR proklamēšanas svētku pasākums 16.novembrī, volejbola turnīrs 16.novembrī, seminārs lauksaimniekiem 21.novembrī.
  • Aicinām apmeklēt projekta „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” pasākumus: sarunu par reproduktīvo veselību 21.novembrī Ciblā, Veselības dienu 29.novembrī Felicianovā!

Izdevumu „Ciblas Novada Ziņas” veidojusi pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Ērika Bondarenko

Uz augšu