Dāvinām Latvijai sakoptu dižkoku

Latvijas daba ir dažādu  vērtību piepildīta un viena no tām ir dižkoki. Jau vairāk kā 10 gadus Dabas aizsardzības pārvaldes (Pārvaldes) Latgales reģionālās administrācijas darbinieki valsts svētku nedēļā gatavo dāvanu Latvijai – kādu sakoptu dižkoku. Talkā tiek aicināti zemes īpašnieki, lai vienotos kopīgā darbā un saulītē izceltu  kādu no mūsu zemes dižajiem kokiem.
Šogad izvēle krita uz Ciblas novada Eversmuižu – te pils tuvumā aug dižena vīksna (4,15m), dūšīga parastā apse (3,70m), kā arī vairāki resni ozoli- veci, bioloģiski vērtīgi koki un potenciāli dižkoki. Turpat atrodamas arī  divas Kapu kalna dižpriedes (2,65m un 2.59m),  bet tām  augšanas apstākļi labi.
Savukārt  dižvīksnas un dižapses vainaga projekcijā  saauguši krūmi un koku atvases. Teju 30 talcinieku – Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki, Ciblas pagasta pārvaldes vadītājs un vietējie iedzīvotāji  darbojās Ilžas upītes krastā, lai atēnotu šos kokus.
Pasākuma dalībniekus vienoja ne tikai kopīgs darbs, bet arī izzinošas un izglītojošas aktivitātes. Ar  lielu interesi talcinieki klausījās Malvīnes Loces stāstu   par Eversmuižas vēsturi un Ciblas novada izcilajiem ļaudīm, dabas vērtībām un   iepazinās ar Ciblas vidusskolas muzejā uzkrātajiem materiāliem.  Agnese Eglīte pastāstīja, cik dūšīgam jābūt kokam, lai tas sasniegtu dižkoka apmērus.
Talka noslēdzās ar sarunām un kopīgām pusdienām  pie ugunskura Kapu kalna pakājē.  Ciblas pagasta pārvaldes vadītājam Miervaldim Trukšānam ir patiess prieks par vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos.  Pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize ir gandarīta, ka talkas organizēšanā aktīvi iesaistījusies pašvaldība.  “Šī ir laba dāvana, ko katrs mūsu, nu jau par tradīciju kļuvušās,  talkas dalībnieks ir pasniedzis savai Latvijai. Paldies visiem, kas šajā dienā bija kopā, strādāja  un deva velti Latvijai un tās dabai. Paldies arī saimniecēm, kas pagatavoja spēcinošu putru talkas dalībniekiem.”

Informē Dabas aizsardzības pārvalde

https://www.daba.gov.lv

Uz augšu