VARAM skaidro reformas mērķus

 27. novembra vakarā Ciblas Tautas namā notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēta diskusija ar Ciblas novada iedzīvotājiem par administratīvi teritoriālo reformu.

VARAM Reformu nodaļas pārstāvji

VARAM pārstāvēja Reformas nodaļas vadītājs Arnis Šults un viņa vietniece Diāna Orlovska. Tika stāstīts par Administratīvi teritoriālās reformas vēsturi, tās izaicinājumiem un mērķiem.

Ciblas novada pašvaldība piedāvāja iedzīvotājiem no Blontu, Pušmucovas un Zvirgzdenes pagasta uz diskusiju par reformu doties ar pašvaldības autobusu. Cilvēki ieradās arī paši. Liela daļa no sanākušajiem bija pašvaldības iestāžu darbinieki, arī deputāti.

Cilvēki uzmanīgi klausījās un uzdeva jautājumus.

Pēc VARAM speciālistu uzstāšanās raisījās diskusija. Nevar teikt, ka uz jautājumiem tika saņemtas gaidītās atbildes. Neviens nevar solīt, ka pēc šis reformas dzīve būs labāka, būs jaunas darbavietas, tiks atrisinātas kādas vietējiem iedzīvotājiem būtiskas problēmas. Jā, novads būs lielāks, ar lielāku iedzīvotāju skaitu un lielāku budžetu – tie ir rādītāji, kas varētu piesaistīt investorus tautsaimniecības attīstībai. Garantēt neviens neko nevar.

Administratīvi teritoriālā reforma paredz izveidot apvienoto Ludzas novadu, tajā iekļaujot Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes novadus.

To, kā norisinājušās diskusijas citos novados, var redzēt videosižetos ministrijas mājaslapā, sadaļā Administratīvi teritoriālā reforma, te ir arī cita aktuāla informācija par reformu. Bez tam ikdienā iedzīvotājiem ir iespēja savus jautājumus un viedokli izteikt, gan zvanot uz reformas zvanu centru pa tālruni 68 806 999, gan rakstot uz e-pastu reforma@varam.gov.lv

Sagatavojusi Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu