Blontos iedegta svētku egle

Blontu ciemata centrā, pie administrācijas ēkas, 12. decembrī tika iedegta svētku egle. Pasākumā pulcējās Blontu Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un pedagogi, pašvaldības darbinieki un Blontu ciemata iedzīvotāji.

Eglītes zaros bērni iekāra pašu rokām darinātas rotas.
Skan: “Iededzies, eglīt!”
Cienastā – konfektes un piparkūkas

Bērni eglītes zaros iekāra pašu darinātas rotas un nodziedāja Ziemassvētku dziesmu. Skanot aicinājumam „Iededzies, eglīt!”, iemirdzējās gaismiņu virtenes. Ikviens tika uzcienāts ar konfektēm un piparkūkām.

Arī citos Ciblas novada ciematos pagastu pārvaldes uzstāda galveno Ziemassvētku simbolu – zaļo eglīti, kas tiek izrotāta un rada īpašu svētku gaidīšanas noskaņu.

Uz augšu