Iedzīvotāji piedalījās Veselības dienā

Pasākums „Veselības diena – Onkoloģisko slimību profilakses pasākumi” Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.9.2.4.2/16/I/067 “Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” ietvarā notika 2019. gada 29. novembrī Ciblas novada sporta centrā Felicianovā.

Ārstes Vitas Vestmanes lekcija noslēdzās ar aktīvu izkustēšanos, kas ir ļoti svarīgi veselībai.

Iesākās diena ar ārstes internistes Vitas Vestmanes lekciju “Onkoloģisko slimību profilakse, agrīnie simptomi, ārstēšanas iespējas” par riskiem, kas var veicināt saslimšanu, skrīningu, par psiholoģiskajiem aspektiem, un atbalstu onkoloģijas slimniekiem un viņu tuviniekiem. 6 klausītāji izmantoja iespēju saņemt ekspreskonsultāciju ar dakteri personīgi.

Uztura zinātnes speciāliste Dace Meija, gatavojot veselīgu biezzupu, atbildēja uz ļoti daudziem iedzīvotāju jautājumiem.

Pēc dakteres lekcijas sekoja uztura zinātnes speciālistes Daces Meijas lekcija-diskusija par veselību veicinošu uzturu ikdienā un onkoloģisko slimību profilaksi un gatavošanas meistarklase. Nodarbības laikā tika runāts par uztura principiem, produktiem, kas būtu vēlami onkoloģijas terapijas laikā, pēc terapijas, kā arī par profilaksi veselīgam dzīvesveidam un uzturam. Interese un jautājumi bija par produktu izvēli, kur labāk pirkt, ko mainīt gatavošanas paradumos, lai būtu veselīgs ēdiens, un par ūdens lietošanu, kā iemācīties dzert nepieciešamo daudzumu. Praktiskajā daļā tika gatavota tomātu biezzupa, notika degustācija un diskusija par dažādām biezzupām, to gatavošanu. Bija jautājumi par veģetāriem ēdieniem, medījuma gaļu, dzīvnieku valsts un augu valsts olbaltumvielām u.c..

Ar bioimpedances metodi tiek mērīta ķermeņa uzbūve un analizētas ķermaņa audu proporcijas.

Bioimpedances svaru mērījumus ārstniecības personas Ata Priedes vadībā veica 21 pasākuma dalībnieks. Diemžēl liekā svara problēma, muskuļu masas un tauku masas disbalanss, ūdens daudzuma nepietiekamība konstatēts vairāk nekā 60 % mērījuma veicējiem. Katram mērījumu veicējam tika izsniegta informācija ar mērījuma rādījumiem. Vadoties pēc mērījumu rezultātiem, speciālisti sniedza ekspreskonsultācijas un rekomendācijas par veselības uzlabošanu, veselīgu uzturu un fizisko aktivitāšu uzsākšanu ikdienā.
Slimību profilakses aktivitātēs kopā piedalījās 51 cilvēks.

Sportiskās aktivitātēs iesaistījās 3 komandas. Uzvarēja visi!

Veselības veicināšanas aktivitātēs sporta pedagogu Inetas Miklucānes un Solvitas Narnickas vadībā notika iesildīšanās vingrinājumu komplekss mūzikas pavadījumā, radošas, aktīvas, interesantas komandu sacensības. Sporta aktivitātēs piedalījās gan bērni, gan pieaugušie, tās bija aizrautīgas un interesantas stafetes, atjautības un komandu spēles, kam sekoja apbalvošana un pateicību pasniegšana.
Veselības veicināšanas aktivitātēs kopā piedalījās 49 cilvēki.
Pēc tam dalībnieki baudīja veselīgas uzkodas un dzēra zāļu tēju.

Projekts „Veselības veicināšana iedzīvotājiem Ciblas novadā” (Nr. 9.2.4.2./16/I/067) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Svetlana Rimša, Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja

Uz augšu