Projekta „Latvijas skolas soma” aktivitātes Ezersalas speciālajā pamatskolā. 2019./2020. m.g. pirmais semestris.

Inovatīvā jaunrades muzikālā apvienība ar programmu “Shape of Music” – Ezersalas speciālajā pamatskolā 31.10.2019.

31.10.2019. iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros pie mums viesojās inovatīvā jaunrades muzikālā apvienība ar programmu “Shape of Music”. Mākslinieces piedāvāja pavisam oriģinālu iespēju vienuviet gan dzirdēt, gan redzēt, gan paspēlēt un iepazīt tuvāk četrus klasiskos stīgu mūzikas instrumentus – vijoli, altu, čellu un kontrabasu. Programmā iekļauti muzikāli priekšnesumi ar aktuālu jauniešu vidū latviešu un ārzemju mūziku, kas mijās ar īsiem, izglītojošiem stāstiem par katru instrumentu. Katram instrumentam atrasts piemērots skaņdarbs, kas spilgti atspoguļo instrumenta raksturīgākās iezīmes un ļauj saskatīt līdzību un  atšķirību stīgu instrumentos.

Programmas noslēgumā skolēniem tika dota iespēja uzdot jautājumus, apskatīt tuvāk un pamēģināt spēlēt katru no instrumentiem. To vēlējās izmēģināt katrs. Skolēniem ļoti patika  izzinošā koncertlekcija, un bija prieks par kopā pavadīto laiku.

Ludzas Novadpētniecības muzejs

2019. gada 11. decembrī iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros Ezersalas speciālās pamatskolas skolēni apmeklēja Ludzas Novadpētniecības muzeju un aktīvi līdzdarbojās muzejpedagoģiskajās nodarbībās „Dzīvnieku valstī” un „Meža putni”.

Programmas „Dzīvnieku valstī” laikā bērni iepazina Latgalei raksturīgos biotopus „Cilvēka mājoklis un dārzs”, „Mežs”, „Pļava” un to raksturīgākos iemītniekus. Nodarbības laikā, izmantojot folkloru un literāros darbus (tautasdziesmas, mīklas, dzeju), audio ierakstus – putnu balsis un kustību rotaļas, skolēni tika iepazīstināti ar savvaļas dzīvnieku dzīvesveidu, mācījās atšķirt dažādas putnu sugas un to balsis. Nodarbību vadīja Meža māte.

„Meža putni” nodarbības laikā skolēniem tika sniegts priekšstats par meža putnu dzīvesveidu. Programmas norises laikā tika izmantots liels klāsts uzskates materiālu, tai skaitā arī putnu izbāzeņi no muzeja krājuma. Programmas dalībnieki iepazina nometnieku un gājputnu ligzdošanas biotopus un barības avotus. 

Skolēniem ļoti patika izzinošās nodarbības un bija prieks par kopā pavadīto laiku.

Sanita Reinika, direktora vietniece audzināšanas darbā

Uz augšu