Parakstu vākšana organizēta visos Ciblas novada pagastos

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim visā Latvijā notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”

Ciblas novadā parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās visos pašvaldības pagastos:

Ciblas novada administratīvajā centrā – Blontos, „Domes namā”;

Ciblas pagasta pārvaldē – Muižas ielā 3, Ciblas ciemā;

Līdumnieku pagasta pārvaldē  mājā „Zvārguļi”, Līdumnieku ciemā;

 Pušmucovas pagasta pārvaldē  Skolas ielā 4,  Pušmucovas ciemā;

Zvirgzdenes pagasta pārvaldē – „Pagastmājā”, Zvirgzdenes ciemā.

Tas tika nolemts šī gada 6. janvārī notikušajā Ciblas novada pašvaldības domes sēdē.

Parakstu vākšanas vietas no 16. janvāra līdz 14. februārim darbosies katru dienu četras stundas:

Pirmdiena, trešdiena, piektdiena, svētdiena – no plkst. 9:00 līdz 13:00;

Otrdiena, ceturtdiena, sestdiena – no plkst. 15:00 līdz 19:00.           

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Iesniegums par to ne vēlāk kā 2020. gada 13. februārī nogādājams attiecīgajai vēlēšanu komisijai vai parakstu vācējam parakstu vākšanas vietā.

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E.Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz 2 mēnešiem. 

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no 9 līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija. 

Lai notiktu tautas nobalsošana par apturēto likumu atcelšanu, parakstu vākšanā jāpiedalās ne mazāk kā vienai desmitajai daļai no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo Latvijas pilsoņu skaita jeb 154 868 vēlētājiem.

Plašāka informācija:

Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā (https://www.cvk.lv/lv)

LV portālā (https://lvportals.lv/skaidrojumi/312017-parakstu-vaksana-par-apturetajiem-pasvaldibu-likumiem-kad-un-ka-2020).

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu