Klajā nāk kārtējās „Ciblas Novada Ziņas”

23. janvārī klajā nācis 2020. gadā pirmais Ciblas novada pašvaldības informatīvais izdevums „Ciblas Novada Ziņas”. Tajā publicēta šāda informācija:

Domes sēdē 17.12.2019. pieņemti vairāki lēmumi. Deputāti nolēma aicina Saeimu turpināt darbu pie administratīvi teritoriālās reformas.

Ārkārtas sēdē 6. janvārī nolemts deleģēt Ludzas novada Būvvaldei nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu Ciblas novada administratīvajā teritorijā.

Deputātiem jālemj par Ciblas novada skolu reorganizāciju. Pušmucovas pamatskolu iecerēts pārveidot pat Ciblas vidusskolas filiāli.

Visos pagastu centros iespējams parakstīties, lai tiktu ierosināta tautas nobalsošana par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem.

Ciblas novada bibliotēkās 2020. gadam abonēti dažādi preses izdevumi. Publicējam sarakstu.

Skolēni sekmīgi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs.

Dzimtsarakstu nodaļa informē par 2019. Gada trešajā ceturksnī reģistros veiktajiem ierakstiem. Pērn novada teritorijā piedzimuši 10 bērni, miruši 45 iedzīvotāji.

Kultūras un sporta pasākumu afišās: tematiski pasākumi, kinoizrāde, galda spēļu turnīrs u.c..

Sagatavojusi Ērika Bondarenko, Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu