Ciblas novada skolas plānots reorganizēt

         13.,15. un 16. janvārī Ciblas vidusskolā un Pušmucovas pamatskolā notika vairākas sanāksmes, kurās piedalījās gan šo skolu pedagogi un darbinieki, gan arī skolēnu vecāki.

           Sanāksmēs pašvaldības izglītības koordinatore Sarmīte Leščinska un domes priekšsēdētājs Juris Dombrovskis informēja par nepieciešamību veikt izmaiņas skolu tīklā, Ciblas vidusskolai kā tās filiāli pievienojot Pušmucovas pamatskolu.

16. janvārī notika sanāksme Pušmucovas pamatskolā. Situāciju skaidroja Sarmīte Leščinska un Juris Dombrovskis.

           Ciblas novada pašvaldībai pēdējā laikā arvien biežāk no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tiek norādīts uz nepieciešamību sakārtot skolu tīklu, jo skolēnu skaits skolās ir mazs. Visā valstī skolas izjūt spiedienu uz IZM noteiktajiem kritērijiem – skolēnu skaitu un izglītības kvalitāti. S. Leščinska sanāksmēs pauda viedokli, ka Ciblas vidusskolai nevar pārmest kvalitātes trūkumu, jo skolēnu sekmes ir augstākas par vidējo līmeni valstī (to rāda centralizēto eksāmenu rezultāti un skolas vieta reitingos). Arī Pušmucovas pamatskolā tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība, par ko liecina tās absolventu sekmes vidusskolā.

         Diemžēl skolēnu skaits IZM izstrādātajā modelī ir būtisks, un tāpēc nākas meklēt risinājumu.

          Pašreiz Pušmucovas pamatskolā mācās 43, Ciblas vidusskolā – 119 skolēni.

           IZM skolu tīkla sakārtošanai piedāvā četru reģionu bloku modeli, katram blokam nosakot skolēnu skaitu. 1. bloks – Latvijas lielajās pilsētas, 2. bloks – administratīvo teritoriju attīstības centri un Pierīga, 3. bloks – pagastu teritorijas, 4. bloks – teritorijas pie ES ārējās robežas un teritorijas, kur līdz nākamajai izglītības iestādei ir vismaz 25 kilometri.

          Ciblas novada pašvaldība cerēja, ka Ciblas vidusskola varētu tiks iekļauta 4. (pierobežas) blokā, kur pamatskola varētu pastāvēt ar vismaz 70 skolēniem, bet 10.-12. klasē vajadzētu mācīties ne mazāk kā 30 skolēniem. Diemžēl Ciblas vidusskola nav iekļauta šajā blokā, un tai būs jāizpilda 3. bloka prasības: vidusskolas klasēs – vismaz 45, pamatskolas – vismaz 80 skolēni.

          Šie kritēriji vidusskolām stāsies spēkā 2021. gadā, pamatskolām – 2022. gadā.

Pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā paredz arī pāreju uz Kompetenču izglītību. IZM ir paredzējusi, ka šopavasar tiks veikti grozījumi Izglītības likumā, tiks noteikti kritēriji skolēnu skaitam filiālēs un programmas īstenošanas vietās. Tāpat būs jauns pedagogu algu modelis. Tāpēc, iespējams, šobrīd, kad vēl nav noteikti kritēriji filiālēm un programmu īstenošanas vietām, ir pēdējais brīdis, lai Pušmucovas pamatskolu reorganizētu un pievienotu Ciblas vidusskolai.

      2019. gada oktobrī, tiekoties ar IZM speciālistiem un ministri Ilgu Šuplinsku, pašvaldība, atbildot uz jautājumu par tālāko rīcību, apliecināja gatavību veidot pašvaldībā vienu skolu.

        Skolu nākotni ietekmēs arī Administratīvi teritoriālā reforma, kuras gaitā iecerēts 2021. gadā vienā Ludzas novadā apvienot četru novadu – Ciblas, Kārsavas, Ludzas un Zilupes – pašvaldības.

        Sanāksmēs domes priekšsēdētājs J. Dombrovskis apliecināja: – Kamēr pastāv Ciblas novada pašvaldība, visas vispārizglītojošās un pirmsskolas izglītības iestādes novadā saņem iespējami lielu atbalstu no pašvaldības: gan ēku uzturēšanai, gan brīvpusdienām, gan mācību līdzekļiem u.c..

        Ir izstrādāts Ciblas novada pašvaldības skolu reorganizācijas plāns.

        23.01.20120. domes sēdē deputāti nolēma, ka reorganizācija jāveic nekavējoties, jo tā acīmredzot ir vienīgā iespēja saglabāt mācību vietu Pušmucovā.

Ērika Bondarenko,

Ciblas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Uz augšu