Jāiesniedz pārskati par saimniecisko darbību mežā

Beidzies 2019. gads. Meža īpašniekiem jāatceras, ka līdz 1. februārim ir jāiesniedz pārskats par veikto mežsaimniecisko darbību 2019. gadā savā mežā.

 Meža likumā ir noteikts, ka meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja pienākums ir katru gadu līdz 1. februārim informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā kalendāra gadā veikto mežsaimniecisko darbību.

 Valsts meža dienestā pārskata informācija ir jāiesniedz, ja meža īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā mežā ir veikta koku ciršana, jaunaudžu kopšana, meža atjaunošana vai meža ieaudzēšana. Par iesniegtās informācijas patiesumu ir atbildīgs meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

 Informāciju par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs var iesniegt jebkurā Valsts meža dienesta mežniecībā visā Latvijas teritorijā vai nosūtīt ar pasta starpniecību, vai iesniegt elektroniska dokumenta formā. Pārskatam par saimnieciskās darbības veikšanu var izmantot Valsts meža dienesta izstrādātas veidlapas, kurām ir ieteikuma raksturs, tās ir atrodamas Valsts meža dienesta mājas lapā www.vmd.gov.lv  sadaļā Meža īpašniekiem.

 Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Uz augšu