PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS CENU IZPĒTI Nr. CNP-2020/ZF-01 „Zivju mazuļu piegāde ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā”

Ciblas novada pašvaldības Attīstības nodaļa veic tirgus cenu izpēti Nr. CNP-2020/ZF-01 „Zivju mazuļu piegāde ielaišanai Lielajā Ludzas ezerā”.
Piedāvājums iesniedzams līdz 2020.gada 14.februārim, plkst. 12:00, nosūtot parakstītu un ieskanētu piedāvājumu elektroniski uz e-pasta adresi svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv.
Kontaktpersona: Attīstības nodaļas vadītāja Svetlana Rimša, t. 65700844, svetlana.rimsa@ciblasnovads.lv
Ar tirgus cenu izpētes Nr. CNP-2020/ZF-01 noteikumiem var iepazīties ŠEIT.

Uz augšu