Par Lielo Talku 2020. gadā

Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis ir vērsies pie pašvaldību vadītājiem ar šādu vēstuli:

– Latvijas Pašvaldību savienības un Lielās Talkas organizatoru vārdā izsaku Jums un ikvienam pašvaldības koordinatoram pateicību par auglīgo sadarbību 11 gadu garumā. Aicinu Jūs arī šogad turpināt iesākto un kopīgi veidot Latviju par sakoptāko, zaļāko valsti pasaulē, lepojoties ar savas valsts dabas skaistumu un vērtību!

2008. gadā, sākot Lielo Talku, mērķis bija tīra, sakopta, veselīga Latvija. Talkas mērķis nav mainījies – Latvijai ir jākļūst par valsti, kurā katrs no mums ir atbildīgs par vidi, kurā dzīvojam, tāpēc aicinu Jūs un Jūsu pašvaldības iedzīvotājus piedalīties arī šī gada Lielajā Talkā, kas notiks 2020. gada 25. aprīlī.

Kā ierasts, www.talkas.lv būs talkošanas karte un koku (sēkliņu) stādīšanas karte, kas vairāk attiektos uz rudeni, bet var tikt aizpildīta arī pavasarī. Mājaslapā arī pieejama informācija par plānotajām Lielās Talkas aktivitātēm.

2018. gadā 15. septembrī notika pirmā Pasaules talka, kurā piedalījās 158 pasaules valstis! 2019. gadā rudens starptautiskajā talkā jau piedalījās 180 valstis.

Pasaules Talkā Latvija sevi pozicionēja ar Laimes koku stādīšanu un arī šogad tajā aicinām atzīmēt Laimes koku stādīšanas aktivitātes!

Tiekamies Lielajā Talkā 25. aprīlī un Pasaules Talkā 19. septembrī!

Turpmākā informācija par Lielās Talkas norisi, koordinācijas darbs un sadarbība notiks starp Lielās Talkas organizatoriem un nozīmētajiem Lielās Talkas koordinatoriem.

Uz augšu